Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka układów planetarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FUPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Fizyka układów planetarnych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Astronomia ogólna. Astronomia obserwacyjna. Mechanika nieba. Język angielski.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 150g


30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

30g praca z udziałem nauczycieli - ćwiczenia

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - przygotowanie się do zaliczeń na ćwiczeniach

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:


zna podstawowe metody obserwacyjne wykorzystane w poszukiwaniu planet pozasłonecznych


W2:


zna rodzaje oraz właściwości planet pozasłonecznychEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_W01


posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z astronomiąK_W03


zna procesy fizyczne prowadzące do powstawania planet, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i ewolucji układów planetarnych
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:


rozpoznaje metody poszukiwań planet, właściwości fizyczne planet pozasłonecznychU2:


potrafi zrozumieć publikowane w literaturze analizy w zakresie poszukiwań i analizy pozasłonecznych układów planetarnych


Efekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_U04


ma świadomość związku współczesnych badań wszechświata z rozwojem fizyki na poziomie fundamentalnym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:


potrafi powiązać wiedzę o budowie i ewolucji planet z wiedzą o budowie i ewolucji układu słonecznegoEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_K01


zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

laboratorium komputerowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Student poznaje metody poszukiwań planet pozasłonecznych. Zapoznaje sie z teorią powstawania i ewolucji układów planetarnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje:

Historię poszukiwań planet pozasłonecznych

Metody poszukiwań planet

Teorię powstawania planet

Ewolucję układów planetarnych

Literatura:

M. Perryman ,,The exoplanet handbook''

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia: samodzielne opracowanie problemu i jego prezentacja.

wykład: egzamin ustny

weryfikacja efektów kształcenia

Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, K1

Zaliczenie ćwiczeń sprawdza osiągnięcie efektów U1, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.