Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gwiazdy zmienne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-GWZM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Gwiazdy zmienne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=634
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Budowa i ewolucja gwiazd (0800-BEGW)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do wykładu- 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: a pogłębioną wiedzę na temat procesów fizycznych zachodzących w atmosferach gwiazd zaplamionych, we wnętrzach gwiazd pasa niestabilności pulsacyjnej, a także w układach gwiazd podwójnych i innych gwiazdach zmiennych w różnych stadiach ewolucji gwiazdowej – K_W01, K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: Wykorzystuje uzyskaną wiedzę o gwiazdach zmiennych do interpretacji obserwacji astronomicznych – K_U03

U2: ma świadomość wpływu wyników badań gwiazd zmiennych na rozwój astrofizyki – K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez sięganie do najnowszych artykułów naukowych na temat gwiazd zmiennych – K_K01

K2: posiada umiejętność wykorzystania usystematyzowanej wiedzy w celach popularyzacji zagadnień związanych z tematyką gwiazd zmiennych – K_K05

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

W ramach kursu omawiane są różne klasy i typy gwiazd zmiennych w kontekście budowy i ewolucji gwiazd.

Pełny opis:

Tematyka poruszana na wykładach obejmuje:

- historię odkryć i badań gwiazd zmiennych oraz ich klasyfikację,

- rotujące gwiazdy zmienne: Słońce i gwiazdy podobne do Słońca, gwiazdy FK Comae, gwiazdy RS Canum Venaticorum, gwiazdy BY Draconis, gwiazdy osobliwe typu Ap,

- fizykę gwiazd zmiennych pulsujących: rodzaje pulsacji, mechanizmy pulsacji, pas niestabilności pulsacyjnej, helio- i asterosejsmologia,

- typy gwiazd zmiennych pulsujących: klasyczne cefeidy, gwiazdy RR Lyrae, cefeidy drugiej populacji (W Virginis), gwiazdy typu RV Tauri, gwiazdy typu δ Scuti, gwiazdy typu β Cephei, szybko rotujące gwiazdy osobliwe (roAp), gwiazdy pulsujące zdegenerowane,

- pulsujące gwiazdy zmienne długookresowe, półokresowe i nieokresowe,

- układy podwójne: gwiazdy podwójne zaćmieniowe, gwiazdy spektroskopowo podwójne, układy rozdzielone, półrozdzielone i kontaktowe,

- gwiazdy zmienne kataklizmiczne,

- gwiazdy symbiotyczne,

- supernowe, pulsary, gwiazdy rentgenowskie, rozbłyski gamma,

- gwiazdy zmienne przed ciągiem głównym: gwiazdy typu T Tauri, gwiazdy typu FU Orionis, obiekty Herbig’a-Haro, gwiazdy Herbig’a Ae/Be,

- gwiazdy typu Be, gwiazdy Wolfa-Rayeta, jasne nadolbrzymy,

- gwiazdy typu R Coronae Borealis.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Astronomia ogólna, red. H. Karttunen i in., PWN, 2020

- Gwiazdy i materia międzygwiazdowa, M. Kubiak, PWN, 1994

- Understanding Variable Stars, J. R. Percy, Cambridge University Press, 2007

Literatura uzupełniająca:

- Carling E.: Kopal Z.: Photometric and Spectroscopic Binary Systems, Dordrecht, 1981 (w języku angielskim)

- Hilditch R.: An Introduction to Close Binary Systems, Cambridge Univ. Press, 2001 (w języku angielskim)

- Kopal Z., Rahe J.: Binary and multiple Stars as Tracers of Stellar evolution, Dordrecht, 1982 (w języku angielskim)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin ustny - W1, U1, U2, K1, K2.

Kryteria oceniania:

ndst - 0-50 pkt (0-50%)

dst- 51-60 pkt (51-60%)

dst plus- 61-70 pkt (61-70%)

db- 71-80 pkt (71-80%)

db plus- 81-90 pkt (81-90%)

bdb- 91-100 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Toma Tomov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.