Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kurs Komputerowy - Java

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KK-JAVA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Kurs Komputerowy - Java
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone kursy:


 • Języki Programowania

 • Programowanie Obiektowe cz. 1


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:


 • Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

 • Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 h

 • Czas wymagany do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h


Razem: 60 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:


 • W1: Zna składnię języka Java (K_W05, K_W10)

 • W2: Posiada wiedzę na temat metodologii programowania w języku Java (K_W05, K_W11)

 • W3: Zna podstawowe biblioteki do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika (K_W09)

 • W4: Posiada wiedzę na temat programowania obiektowego i zorientowanego sieciowo w języku Java (K_W10)

 • W5: Zna narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych i sieciowych w języku Java (K_W05, K_W10, K_W11)


Efekty uczenia się - umiejętności:


 • U1: Tworzy aplikacje konsolowe w języku Java (K_U08 - K_U13)

 • U2: Korzysta z bibliotek do tworzenia interfejsów graficznych użytkownika (K_U08 - K_U13)

 • U3: Tworzy logiczny kod obiektowy w języku Java (K_U08 - K_U13)

 • U4: Projektuje oprogramowanie sieciowe w języku Java (K_U18)

 • U5: Potrafi tworzyć aplikacje webowe z wykorzystaniem języka Java (K_U18, K_U19, K_U21, K_U22)

 • U6: Potrafi tworzyć proste aplikacje mobilne dla systemu Android w języku Java (K_U21, K_U22)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


 • K1: Rozumie możliwości jakie stwarza wykorzystywane środowisko uruchomieniowe JRE (K_K01, K_K06)

 • K2: Ma świadomość dotyczącą odpowiedzialności idącej za tworzeniem oprogramowania dla użytkowników (K_K01)

 • K3: Posiada umiejętność pracy w grupie (K_K03, K_K04)

 • K4: Rozumie zagrożenia związane z tworzeniem oprogramowania użytkowego (K_K01, K_K06)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- panelowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obiektowym językiem programowania ogólnego przeznaczenia, jakim jest Java. W ramach laboratoriów poruszone zostaną najistotniejsze tematy związane z tym jakże przydatnym i szeroko stosowanym językiem - począwszy od składni i charakterystyki, skończywszy na wykorzystaniu Javy w tworzeniu współczesnych aplikacji desktopowych, mobilnych i webowych.

Pełny opis:

Pomimo rosnącej popularności i stosowalności języków skryptowych, znajomość języków kompilowanych jest wciąż cenioną przez pracodawców cechą. Ostatnimi czasy szczególnie często wykorzystywane są języki wykonywane przez maszynę wirtualną. Jednym z nich jest język Java - w pełni obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems w 1994 roku. Od tego czasu Java bardzo mocno ewoluowała, stając się w motorem napędowym wielu znanych technologii, które zmieniły sposób, w jaki człowiek patrzy na technikę.

Od samego początku twórcom języka przyświecała idea stworzenia języka uniwersalnego i niezależnego od architektury. Aplikacje tworzone w języku Java spotkać można na desktopach, urządzeniach mobilnych, począwszy od starych telefonów komórkowych poprzedniej generacji po najnowsze smartfony oraz jako front-end aplikacji internetowych działający po stronie przeglądarki czy back-end obsługujący wiele serwisów WWW.

Obecnie Java jest jednym z głównych motorów napędowych najpopularniejszego na świecie systemu mobilnego Android. W dalszym ciągu jest ona wygodnym narzędziem do tworzenia aplikacji desktopowych, szczególnie docenianym przez firmy ze względu szybkość wytwarzania kodu i łatwość wdrażania aplikacji. Znalazła ona swoje miejsce również w programowaniu serwisów sieciowych, w szczególności aplikacji RIA i serwisów opartych o framework Spring.

Wszystkie te cechy sprawiają, że Java, pomimo swojego wieku, wciąż jest językiem wartym uwagi i poświęcenia czasu na jego naukę.

W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- Java Runtime Environmnet, Java Development Kit i Java Virtual Machine

- Narzędzia developerskie ułatwiające pracę z językiem Java

- Wstęp do języka Java - składnia

- Zagadnienia związane z programowaniem obiektowym w języku Java

- Programowanie współbieżne w języku Java

- Graficzne interfejsy użytkownika: JWT i Swing

- JavaFX i OpenJFX - aplikacje RIA

- Programowanie zorientowane sieciowo w języku Java

- Spring Framework i wzorzec projektowy MVC

- Wstęp do tworzenia aplikacji dla systemu Android w języku Java

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV, Bruce Eckel, Helion 2006, Gliwice
 2. Java. Kompendium programisty. Wydanie X, Hubert Schildt, Helion 2018, Gliwice
 3. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ - dokumentacja platformy Java SE

Literatura uzupełniająca:

 1. Dokumentacja techniczna bibliotek wykorzystywanych w trakcie zajęć
 2. Dokumentacja techniczna systemu Android i wskazówki dla deweloperów systemu Android w dla języka Java
Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania weryfikujące efekty W1-W4, U1-U6 i K1-K4:

 1. kolokwium (W1-W4, U1-U6)
 2. projekt liczeniowy (W1-W4, U1-U6, K1-K4)
 3. ocena pracy w trakcie zajęć (realizacja zadań) (U1-U6, K1-K4)

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku kolokwium (30% wkładu do oceny końcowej), projektu zaliczeniowego i jego prezentacji na zajęciach (40% wkładu do oceny ostatecznej) oraz aktywności na zajęciach (20% wkładu do oceny końcowej). W ramach pracy podlegającej ocenie zdobyć można łącznie 100 pkt., z czego 50 pkt jest warunkiem koniecznym do otrzymania zaliczenia przedmiotu.

Minimalne progi punktowe niezbędne do otrzymania konkretnej oceny wyglądają następująco:

 • ndst - poniżej 50 pkt (<50%)
 • dst - 50 pkt (50%)
 • dst plus - 60 pkt (60%)
 • db – 75 pkt (75%)
 • db plus - 85 pkt (85%)
 • bdb - 90 pkt (>90%)
Praktyki zawodowe:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.