Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowa pracownia astronomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KOMPAST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use
Nazwa przedmiotu: Komputerowa pracownia astronomiczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (32 godz.):

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (18 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 12 godz.

- pisanie prac, projektów - 6 godz.


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe oprogramowanie aktualnie wykorzystywane w astronomii i główne bazy danych astronomiczny – K_W04, K_W08, K_W09, K_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi opracować i przedstawić graficznie rezultaty badań naukowych – K_U02, K_U07.

U2: Wykorzystuje bazy danych astronomicznych w realizowanych zadaniach badawczych – K_U06, K_U11.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do indywidualnej i zespołowej pracy badawczej, także pracy badawczej opartej o wyniki uzyskane przez innych – K_K01, K_K02, K_K03.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Kurs obejmuje podstawy systemu Unix, korzystania z baz danych astronomicznych, prezentacji graficznej danych za pomocą programu gnuplot, a także składania tekstu za pomocą systemu LaTeX.

Pełny opis:

W ramach kursu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- środowisko Unix: podstawowe komendy umożliwiające pracę w terminalach tekstowych systemów linuksowych,

- korzystanie z baz danych astronomicznych: SIMBAD, VisieR, Aladin, SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS),

- wykorzystanie programu gnuplot do graficznej prezentacji, analizy i modelowania danych,

- składanie tekstu (raportów i artykułów naukowych) w systemie LaTeX.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Peek J., Todino G., Strang J.: UNIX. Wprowadzenie, Helion, Warszawa, 2002

2. Oetiker T. i in.: Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2ε, 2007, opracowanie dostępne na podstawie Ogólnej Licencji Publicznej GNU, polskie tłumaczenie i opracowanie: T. Przechlewski, R. Kubiak i J. Gołdasz

Literatura uzupełniająca:

1. ADS Team: SAO/NASA ADS Help Pages, 2017, http://adsabs.harvard.edu/abs_doc/help_pages/adshelp.pdf (w języku angielskim)

2. Williams T., Kelley C.: gnuplot 5.0. An Interactive Plotting Program, 2017, http://www.gnuplot.info/docs_5.0/gnuplot.pdf (w języku angielskim)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia są oceniane w oparciu o raporty dokumentujące nabyte umiejętności – W1, U1, U2, K1.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski, Toma Tomov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Migaszewski
Prowadzący grup: Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Migaszewski
Prowadzący grup: Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.