Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kosmologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KOSMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmologia
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://cosmo.astro.uni.torun.pl/cosmo/CosmologyCourse
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

ogólna wiedza matematyki, fizyki i astronomii galaktycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - time with lecturer: 30 h

- time on individual work required for effective evaluation of the course: 30 h

- time for preparation and participation in course assessment: 30 h

- time for obligatory laboratory work: 0h


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: K_W01 - has deeper knowledge of gravity in relation to uniform expansion of the Universe; K_W03 - knows the physical processes of how primordial perturbations grow gravitationally to form large-scale structure and galaxies;


W2: K_W05 - familiarised him/herself with state-of-the-art research in extragalactic astronomy, and in particular in observational cosmology


W3: K_W08 - knows general principles of developing individual activities that benefit from knowledge of physical cosmology

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: K_U04 - can see how astronomical evidence suggesting the existence of dark matter and dark energy stimulates research in fundamental physics


U2: K_U07 - is competent in English at the level needed for reading and understanding simple cosmological questions and using free-licensed software, consistently with the requirements defined at level B2+ in the European System Describing Language Education

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: K_K01 - understands the tiny fraction of cosmological knowledge acquired in the course and is aware of the need to read open-access peer-reviewed research literature for deeper understanding

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lectures, exercises, calculations, analogies

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

physical cosmology - hot big bang model, LambdaCDM model, general-relativistic models and their observational foundations, galaxy

Pełny opis: (tylko po angielsku)

physical cosmology:

hot big bang model (FLRW model, Hubble-Lemaitre expansion, cosmic microwave background, primordial nucleosynthesis), Friedmann equations, Einstein static solution, Einstein-de Sitter model, scale-factor--time--redshift relations, comoving arc length, angular diameter distance, luminosity distance, cosmological paradoxes, LambdaCDM model, general-relativistic models and their observational foundations, galaxy formation

Literatura: (tylko po angielsku)

  • Liddle, A., (2000), (pl) "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej", Warszawa: Proszyński i S-ka SA
  • Liddle, A, (2015), (en) "An Introduction to Modern Cosmology, Third Edition", Wiley

More in-depth:

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The exam consists of questions randomly chosen from an N-dimensional parameter space of questions where N is much greater than 10. Each student is given rapid feedback and may ask for new questions in order to improve his/her score without limit, apart from the total time available. The expected examination time is about 2-3 hours, but students may continue to a maximum of 6.5 hours. K_W01, K_W03, K_W05, K_W08, K_U04, K_U07, K_K01

Grades are rounded using the "round half to even" algorithm.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boudewijn Roukema
Prowadzący grup: Boudewijn Roukema
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

If required due to the COVID-19 pandemic, then the following will apply:

Lectures for the 2020/2021 summer semester are carried out using free-licensed software for video conferencing, on a BigBlueButton server (practical hints), including video, voice, and text messaging. Server access details are to be provided by email.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boudewijn Roukema
Prowadzący grup: Boudewijn Roukema
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

If required due to the COVID-19 pandemic, then the following will apply:

Lectures for the 2020/2021 summer semester are carried out using free-licensed software for video conferencing, on a BigBlueButton server (practical hints), including video, voice, and text messaging. Server access details are to be provided by email.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boudewijn Roukema
Prowadzący grup: Boudewijn Roukema
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boudewijn Roukema
Prowadzący grup: Boudewijn Roukema
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)