Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe systemy sterowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KSS-Wyk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Komputerowe systemy sterowania
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektrotechniki, podstaw elektroniki, podstaw automatyki, znajomość napędów elektrycznych, teorii sterowania, umiejętność programowania komputerów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do wykładu - 15

- czytanie literatury - 15

- przygotowanie do egzaminu - 15


Razem: 90 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń automatyki i robotyki a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów sterowania - K_W05.


W2: Ma uporządkowaną wiedzę, dotyczącą: sterowania napędami, sterowników przemysłowych i rozproszonych systemów sterowania - K_W07.


W3: Zna różnicę pomiędzy sterownikami PLC, PAC oraz komputerami do zastosowań przemysłowych - K_W10.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Na podstawie dokumentacji, potrafi skonfigurować systemy automatyki przemysłowej, wykorzystując sterownik PLC oraz czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych - K_U01, K_U12.


U2: Ma świadomość, iż opracowanie złożonego systemu sterowania wiąże się z koniecznością pogłębiania wiedzy i samokształcenia się - KU_03.


U3: Potrafi opracować dokumentację zawierającą krytyczne porównanie zaproponowanych rozwiązań - K_U05, K_U08.


U4: Potrafi porównać rozwiązania projektowe układów automatyki ze sterownikami PLC ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne - K_U08, K_U14.


U5: Potrafi programować różne sterowniki PLC wg normy IEC 61131-3 - K_U11.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, potrafi określić zadania, które pozwolą zgłębić zadany temat - K_K01, K_K02.


K2:Rozumie społecznych aspekty praktycznego stosowania wiedzy z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych oraz związanej z tym odpowiedzialności i wpływu na środowisko - K_K03, K_K05.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny w formie konwencjonalnej.

Przygotowano prezentacje każdego wykładu w PowerPoint'cie zgodnie z tematyką podaną w pełnym opisie przedmiotu.

Po wykładach w kolejnym semestrze studenci mają praktyczne zajęcia laboratoryjne w Pracowni KSS.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy układów sterowania maszyn, urządzeń technologicznych oraz linii technologicznych w przemyśle. Zakres wiedzy obejmuje budowę układów sterowania opartych o sterowniki programowalne PLC i PAC oraz podstawy budowy układów sterowania rozproszonego.

Studenci poznają podstawy programowania sterowników programowalnych.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Wstęp, zasilanie układów sterowania

2. Zakłócenia, ekranowanie

3. Stykowe układy sterowania

4. Przyrządy do określania położenia i pomiaru przemieszczenia

5. Sterowniki mikroprocesorowe w wersji przemysłowej

6. Sterowniki programowalne PLC, PAC

6.1. Budowa i działanie

6.2. Języki programowania

6.3. Projektowanie układów sterowania ze sterownikami PLC i PAC

6.4. Przykłady

7. Przemysłowe komputery PC

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Austin Scott, Learning RSLogix 5000 Programming_ Become proficient in building PLC solutions in Integrated Architecture from the ground up using RSLogix 5000, Packt Publishing,2015,

2. Berger H., Automating with SIMATIC S7-1200 with STEP 7 Basic, 2013.

3. Dag H. Hanssen, Programmable Logic Controllers - A Practical Approach to IEC 61131-3 using CoDeSys, Wiley, 2015.

4. Frank Petruzella, Programmable Logic Controllers, McGraw-Hill, 2017,

5. Hans Berger, Automating with SIMATIC - Controllers, Software, Programming, Data Communication, Publicis, 2016,

6. Podrecznik Siemens LOGO8

7. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, WNT, 2000

8. Kissel T.E.: Industrial Electronics Applications for Programmable Controllers, Instrumentation and Process Control, and Electrical Machines and Motor Control, Prentice – Hall, 2000

9. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programowalne sterowniki automatyki, Wyd. Nakom. Poznań, 2007

10. Stenerson J.: Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors, and Communications, Prentice-Hall, 2000

11. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2006

12. Kwaśniewski J., Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, BTC, 2008

13. Flaga S., Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym, BTC, 2010

14. Jerzy Brzózka: Regulatory i układy automatyki, Wyd. Mikom, 2004

15. PLCopen Technical Committee 2, PLCopen Motion Control, 2013

16. Literatura firmowa Siemens, Rockwell:

https://www.automatyka.siemens.pl/solutionandproducts_ia/778.htm

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/document/webassets/browse_category.hcst

17. PLCopen - http://plcopen.org/

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin weryfikuje efekty: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną na wykładzie. Pytania w formie otwartej (omówienie danego zagadnienia), zamkniętej (wielokrotnego wyboru).

Ocena w zależności od procentowej ilości uzyskanych punktów z testu:

ndst – poniżej 50%

dst – 50%

dst plus – 69%

db – 77%

db plus – 85%

bdb – 93,00%

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.