Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

High Time Resolution Astrophysics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-HITRA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0500) Natural sciences, mathematics and statistics
Nazwa przedmiotu: High Time Resolution Astrophysics
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Wymaga się: biegła znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, ogólnej wiedzy astronomicznej, znajomości podstawowych praw fizyki, znajomości podstaw analizy danych astronomicznych, zasad propagacji błędu, umiejętność programowania, znajomość dowolnego programu graficznego.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin wykładu


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną: 45 godzin na utrwalenie i poszerzenie wiedzy, na podstawie proponowanych podręczników.


3. Praktyki nie są przewidziane.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z

astronomią;


K_W05 zapoznał się z nauką i pracą w zespole aktywnych pracowników

badawczych, miał dostęp do specjalistycznej aparatury;


K_W06 zapoznał się z bieżącym rozwojem i aktualnymi kierunkami badań

astrofizycznych, a w szczególności w obrębie obranej specjalności;


K_W07 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na

samodzielną pracę w obszarze odpowiadającym obranej specjalności;


K_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych

związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 ma świadomość związku współczesnych badań wszechświata z

rozwojem fizyki na poziomie fundamentalnym


K_U06 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej,

przede wszystkim w języku angielskim


K_U07 potrafi popularyzować zagadnienia astronomiczne i fizyczne


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu tego kursu student:


K_K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy, ale wie gdzie może uzyskać więcej informacji na wybrany temat;


K_K04 potrafi formułować opinie na temat współczesnych zagadnień

astronomicznych, rozumie potrzebę popularnego przedstawiania

laikom wybranych osiągnięć astronomii.

Metody dydaktyczne:

Zapoznanie słuchaczy z metodami anlizy danych polarymetrycznych z zakresu radiowego i optycznego widma elektromagnetycznego. Zapoznanie studentów z metodami analizy danych astronomicznych zebranych przy pomocy dedektorów rentgenowskich.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Astrofizyka wysokiej rozdzielczości czasowej (HTRA od angielskiego High Time Resolution Astrophysics) jest nowym i istotnym oknem astrofizyki, pomagającym zrozumieć szereg zjawisk i procesów promienistych zachodzących w różnych obiektach astrofizycznych. HTRA obejmuje między innymi: optykę kwantową, zmienne kataklizmiczne, pulsary, podwójne układy rentgenowskie, pulsacje gwiazdowe. Podczas wykładu zostaną przedstawione aspekty fizyczne dotyczące ww obiektów oraz dokonującego się rozwoju technologicznego zarówno w zakresie oprzyrządowania, jak i detektorów. W ciągu następnej dekady HTRA w znacznym stopniu przyczyni się do naszego rozumienia Wszechświata. Przyszłe detektory zapewnią zarówno bardzo dużą wydajność kwantową, jak również rozdzielczość czasową w zakresie do nanosekund, a nawet pikosekund.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

- HTRA i pulsary,

- HTRA zmiennych kataklizmicznych,

- HTRA podwójnych układów rentgenowskich,

- HTRA oscylacji gwiazdowych oraz pulsujących podkarłów,

- polarymetria,

- spektroskopia i obrazwoanie z dużą rodzielczością czasową w optycznym

zakresie widma elektromagnetycznego,

- rozwój instrumentów (np. OPTIMA, GASP, QuantEYE, ULTRACAM),

- rozwój detektorów (EMCCD, pnCCD, SPAD, detektory 2D zliczające pojedycze fotony).

Literatura:

1. Phelan, Ryan, Shearer, "High Time Resolution Astrophysics", Springer 2008

2. Rosswog, Bruggen, "Introduction to High-Energy Astrophysics", Cambridge

2007

3. Hellier, "Cataclysmic Variable Stars", Springer, 2001

4. Longair, "High Energy Astrophysics", Cambridge 2011

5. Lewin, van der Klis, "Compact Stellar X-ray sources" Cambridge 2006

6. Hilditch, "An Introduction to Close Binary Stars", Cambridge 2001

7. Wybrane publikacje podawane podczas wykładu

8. Dokumentacja NASA HEASARC Software

9. Dokumentacja katalogów pulsarów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin ustny w języku angielskim.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowikowska
Prowadzący grup: Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowikowska
Prowadzący grup: Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowikowska
Prowadzący grup: Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.