Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-NOTEPROZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw dydaktyki. Znajomość podstaw nauk przyrodniczych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin pracy: 45 godzin zajęć panelowych + studium zagadnień

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - znajomość podstawowych koncepcji, zasad i teorii dydaktyki

W2 - znajomość konstruktywistycznych zasad pedagogiki i dydaktyki

W3 – znajomość nowoczesnych środków i metod dydaktycznych

W4 - podstawowe wiedza o naukach przyrodniczych

W5 – zrozumienie uwarunkowań kulturowych edukacji


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, używając właściwej metodologii wyjaśnić proste zagadnienia interdyscyplinarne nauk przyrodniczych

U2 - potrafi przeprowadzić zajęcia w metodologii konstruktywistycznej

U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w InternecieEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy, potrafi permanentnie uzupełniać aktualną wiedzę własną

K2 - rozumie złożoność problematyk edukacyjnych i pedagogicznych

K3 - potrafi zainteresować słuchaczy tematyką nauk przyrodniczych i/lub humanistycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Laboratorium grupowe

Wystawy interaktywne

Konwersatorium

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- panelowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie nowoczesnych form dydaktycznych: interdyscyplinarnych, konstruktywistycznych, interaktywnych. Korzystamy z najnowszych osiągnięć dydaktyki i pedagogiki kognitywistycznej oraz dokonań w zakresie międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Pełny opis:

1. Tradycyjny podział zasad dydaktycznych. Środki dydaktyczne. Metody dydaktyczne.

2. Tradycyjne laboratoria studenckie – przykłady i ograniczenia w skuteczności dydaktycznej.

3. Praktyczne realizacje podręczników – przykłady międzynarodowe

4. Zasady dydaktyki hyper-konstruktywistycznej.

5. Neorealizm: proste eksponaty dydaktyczne

6. Warsztaty i laboratoria hyper-konstruktywistyczne – przykład zestawów doświadczalnych do elektromagnetyzmu.

7. Laboratorium fizyki współczesnej od prostych eksponatów do doświadczeń on-line.

8. Doświadczenia sterowane komputerowo – zasady pracy grupowej, podstawowe standardy techniczne, działanie interface’ów i czujników pomiarowych.

9. Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej w muzeach nauki i na wystawach

10. Podręczniki multimedialne (Einstein, Zanichelli)

11. Implementacje: Skrócony kurs mechaniki kwantowej.

12. Multimedialne realizacje w zakresie kultury, historii sztuki, turystyki

13. Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych.

14. Nauczanie a język: język jako sposób odtwarzania i przekształcania rzeczywistości

15. Edukacja jako część kultury.

Literatura:

• Monk M., Dillon J., Learning to teach physics, The Falmers Press, London, Washington, D.C., 1995

• Kruszewski K., Zmiana i wiadomość - perspektywa dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa, 1987

• Szydłowski H., Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów, WN UAM, Poznań, 1992

• Rogers E.M., Fizyka dla dociekliwych, Cz. I-V, PWN, Warszawa, 1974

• Resnick R., Halliday D., Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, PWN, Warszawa, 1984

• Heller M., Filozofia nauki – wprowadzenie, Petrus, Kraków, 2009

• Bereźnicki F, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2007

• Hewitt P G, Fizyka wokół nas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010

• Wróblewski A K, Historia fizyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karwasz G, Więcek M, Fizyka współczesna. Toruński po-ręcznik do fizyki, Materiały dydaktyczme Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń, 2011

• Karwasz G, Sadowska M, Rochowicz K, Toruński po-ręcznik do fizyki. Mechanika. Gimnazjum I klasa, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, 2010

• Jerome S. Bruner W poszukiwaniu teorii nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (2/3 oceny). Studium przypadku (1/3)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura: (tylko po angielsku)

Additional reading (in English)

[1] [8] G. P. Karwasz, A. Karbowski, Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences, GIREP Conference, Wrocław, 2015

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2015/Karwasz_Karbowski_2015.pdf

[2] G. Karwasz et al, Physics is Fun

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Physics_is_fun/

- all different contents and forms there

[3] G. Karwasz et al. Physics and Toys,

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/index-en.html

- all different contents and forms there

[4] G. Karwasz, K. Służewski, Fun with Optics – teaching by images, 159-179, in: Entertainment-education in science education, ed. G. Karwasz & M. Nodzyńska, Pedagogical University of Cracow, Kraków, 2017, ISBN 978-83-8084-056-0

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2017/Fun_Optics.pdf (page 159)

[5] A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski, Multimedia in science education, Ibidem, p. 83-96

[6] G. Karwasz, Learning physics. The joy of scientific discovery. Studium Educationis, No. 3 (2016) 71-85, https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2423/2179

[7] G. Karwasz

Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy

Physics Alive - GIREP-EPEC 2011 International Conference, August 1-5, 2011, 68-73, ISBN 978-951-39-49800-9,

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2011/Girep_2011_GK_full.pdf

[8] A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, M. Juszczynska, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini, Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf. Abstract Booklet, 2009, 48.

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2009/5.pdf

Uwagi: (tylko po angielsku)

Additional reading, loosely related to the lecture:

1. G. Karwasz, Intelligent Design can be misleading, Science e-letters, 02.11.2017, http://science.sciencemag.org/content/357/6354/880.1/tab-e-letters

2. G. Karwasz, Aristotle's three souls in modern science: Re-reading "De Anima", «Cauriensia» 13 (2018) pp. 429-458.

3. N. Kłysz-Sokalska, Music Education as a Key Factor in the Full Development of a Child, Studia Edukacyjne, 2016, nr 42, s.263-272, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21535

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lessons on-line, address will be reminded in e-mail USOS messages

Remote resources, moodle address:

https://moodle7.fizyka.umk.pl/course/view.php?id=743

Literatura: (tylko po angielsku)

Additional reading (in English)

[1] [8] G. P. Karwasz, A. Karbowski, Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences, GIREP Conference, Wrocław, 2015

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2015/Karwasz_Karbowski_2015.pdf

[2] G. Karwasz et al, Physics is Fun

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Physics_is_fun/

- all different contents and forms there

[3] G. Karwasz et al. Physics and Toys,

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/index-en.html

- all different contents and forms there

[4] G. Karwasz, K. Służewski, Fun with Optics – teaching by images, 159-179, in: Entertainment-education in science education, ed. G. Karwasz & M. Nodzyńska, Pedagogical University of Cracow, Kraków, 2017, ISBN 978-83-8084-056-0

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2017/Fun_Optics.pdf (page 159)

[5] A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski, Multimedia in science education, Ibidem, p. 83-96

[6] G. Karwasz, Learning physics. The joy of scientific discovery. Studium Educationis, No. 3 (2016) 71-85, https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/studium/article/view/2423/2179

[7] G. Karwasz

Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy

Physics Alive - GIREP-EPEC 2011 International Conference, August 1-5, 2011, 68-73, ISBN 978-951-39-49800-9,

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2011/Girep_2011_GK_full.pdf

[8] A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, M. Juszczynska, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini, Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf. Abstract Booklet, 2009, 48.

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Publikacje_2009/5.pdf

Uwagi: (tylko po angielsku)

Additional reading, loosely related to the lecture:

1. G. Karwasz, Intelligent Design can be misleading, Science e-letters, 02.11.2017, http://science.sciencemag.org/content/357/6354/880.1/tab-e-letters

2. G. Karwasz, Aristotle's three souls in modern science: Re-reading "De Anima", «Cauriensia» 13 (2018) pp. 429-458.

3. N. Kłysz-Sokalska, Music Education as a Key Factor in the Full Development of a Child, Studia Edukacyjne, 2016, nr 42, s.263-272, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21535

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.