Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-TINFOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria informacji
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Analiza I, Algebra I, podstawy rachunku prawdopodobieństwaRodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

Fizyczne znaczenie informacji i jej relacje z pracą i ciepłem.

Różnice między informacją klasyczną i kwantową.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność konstrukcji algorytmów kompresji dla zadanego źródła, umiejętność przybliżenia źródła skorelowanych wyników procesem Markowa.

Umiejętność konstrukcji kodów do przesyłania informacji kanałami zaszumionymi.

Umiejętność dowodzenia własności informacji Shannona / von Neumanna

Szacowanie z góry złożoności Kołmogorowa

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

brak

Metody dydaktyczne:

wykład

Skrócony opis:

1. Jak zmierzyć posiadaną informację, systemy decyzyjne i kod Huffmana, informacja Shannona.

2. Własności informacji Shannona, informacja całkowita i warunkowa, informacja wzajemna.

3. Przesyłanie informacji przez kanał, przepustowość kanału, twierdzenie Shannona, kody korygujące błędy.

4. Informacja o wyniku procesu Markowa, przybliżenia Markowowskie procesu, informacja na znak lub jednostkę czasu w językach naturalnych.

5. Złożoność Kołmogorowa

6. Algorytmy kompresji danych

7. Fizyczne aspekty informacji - zasada Landauera i rozkład Gibbsa

8. Elementy kwantowej Teorii Informacji

Pełny opis:

1. Jak zmierzyć posiadaną informację, systemy decyzyjne i kod Huffmana, informacja Shannona.

2. Własności informacji Shannona, informacja całkowita i warunkowa, informacja wzajemna.

3. Przesyłanie informacji przez kanał, twierdzenie Shannona, kody korygujące błędy.

4. Informacja o wyniku procesu Markowa, przybliżenia Markowowskie procesu, informacja na znak lub jednostkę czasu w językach naturalnych.

5. Złożoność Kołmogorowa

6. Algorytmy kompresji danych

7. Fizyczne aspekty informacji - zasada Landauera i rozkład Gibbsa

8. Elementy kwantowej Teorii Informacji

Literatura:

A. Dąbrowski "O Teorii Informacji"

T.M. Cover, J.A. Thomas "Elements of Information Theory"

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gniewomir Sarbicki
Prowadzący grup: Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)