Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody optymalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MOPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Metody optymalizacji
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Algorytmy i struktury danych I

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 60h (30h wykład + 30h ćwiczenia),

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 60h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 30 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę obejmującą: rozwiązywanie układów równań liniowych, metody interpolacji, minimalizacje przy użyciu gradientów, elementy rachunku prawdopodobieństwa (użytecznych przy ukrytych łańcuchach Markowa)

(K_W01)

W2 - posiada wiedzę dotyczącą optymalizacji przy użyciu grafów, elementów programowania matematycznego, metod gradientowych oraz algorytmów ewolucyjnych (K_W02)

W3 -ma podstawową wiedzę o cyklach życia różnego typu systemów informatycznych (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi zaprojektować oraz stworzyć struktury danych konieczne do realizacji projektu (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - działa i myśli w sposób kreatywny rozwiązując problemy optymalizacyjne (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień oraz algorytmów służących do rozwiązywania zadań optymalizacji. Omówione będą niezbędne podstawy matematyczne, a następnie wybrane, najczęściej używane algorytmy, służące do rozwiązywania takich zadań.

Pełny opis:

1. Skojarzenia w grafach i ich zastosowania

a. Definicje

b. Twierdzenie Halla i kojarzenie małżeństw

c. Typy skojarzeń

1. Algorytm Christofidesa

2. Algorytm węgierski

3. Algorytmy sieciowe (np. CPM, PERT), szeregowanie zadań, ścieżki krytyczne

4. Algorytmy optymalizacji liniowej z ograniczeniami

5. Zadanie transportowe z kosztami

6. Algorytmy optymalizacji kwadratowej z ograniczeniami

7. Kolorowanie grafów

8. Gradientowe algorytmy dla problemów optymalizacji bez ograniczeń

9. Algorytmy ewolucyjne w problemach optymalizacji

10. Ukryte łańcuchy Markowa

Literatura:

1. M.M. Sysło, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, 1993

2. D. Rogulska. Programowanie liniowe. Algorytmy i zadania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego 1991

3. K.I. Majid, Optymalne projektowanie konstrukcji, PWN, W-wa1981

4. David E. Kolberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, 2003 WNT

5. D. Rutkowska, Inteligentne systemy obliczeniowe.

6. M. Trocki, B. Grucz, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, W-wa 2002

7. A. Stachurski, A. Wierzbicki, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Na egzaminie przedstawione zostają zadania, które trzeba rozwiązać na podstawie algorytmów zaprezentowanych na wykładzie.

Podczas ćwiczeń implementowane są wybrane algorytmy optymalizacyjne prezentowane na wykładzie. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny poprawności zaimplementowanych algorytmów.

Egzamin oraz ćwiczenia sprawdzają osiągnięcie efektów: W1, W2, W3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.