Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy nadzorujące i systemy bezpieczeństwa w układach automatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-NADZOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Systemy nadzorujące i systemy bezpieczeństwa w układach automatyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z systemami automatyki na bazie sterowników PLC.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 39 godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 24


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (20 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- czytanie literatury- 5

- przygotowanie do kolokwium - 5


Łącznie: 59 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat systemów nadzorujących w automatyce, w tym ich roli, struktury i funkcji – K_W04, K_W06


W2: Ma wiedzę na temat roli, budowy i zasad projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyce – K_W07, K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pracować indywidualnie i w zespole opracowując program sterownika bezpieczeństwa i aplikację nadzorującą SCADA – K_U01, K_U10


U2: Potrafi znajdować niezbędne informacje dotyczące systemów nadzorujących i bezpieczeństwa w literaturze i dokumentacji technicznej (w tym angielskojęzycznej) – K_U03, K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy ograniczeń własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego zgłębiania wiedzy z zakresu systemów nadzorujących i bezpieczeństwa w automatyce - K_K01

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

- projektuMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Wykład oraz pracownia dotyczące systemów SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) oraz systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego (Safety).

Pełny opis:

Pierwsza część wykładu dotyczy zagadnień systemów nadzorujących i sterujących SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition):

* wiadomości wstępne o systemach SCADA (historia, zastosowania, ogólna architektura)

* wymiana danych w systemach nadzorujących

* funkcjonalność typowego systemu SCADA na przykładzie oprogramowania Wonderware InTouch (wizualizacja, komunikacja ze sterownikiem PLC, alarmy, trendy, trendy historyczne, uprawnienia dostępowe)

W drugiej części wykładu omówione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej:

* normy bezpieczeństwa, poziomy bezpieczeństwa (SIL, PL)

* urządzenia bezpieczeństwa (przekaźniki, czujniki, sterowniki Failsafe PLC)

* aplikacja bezpieczeństwa na przykładzie sterownika Siemens S7-1200F

* bezpieczne protokoły komunikacyjne

* bezpieczeństwo napędów elektrycznych

W ramach przedmiotu prowadzone będzie Laboratorium, które odbywać się będzie po zakończeniu wykładów (7-8 tydzień semestru). W ramach zajęć laboratoryjnych studenci w 2 osobowych grupach zrealizują projekt systemu nadzorującego SCADA. W pierwszej kolejności opracowany zostanie program sterownika a następnie dodana zostanie aplikacja SCADA. Wykorzystane zostanie oprogramowanie Wonderware InTouch oraz sterowniki PLC Siemens lub Rockwell.

Dostępne stanowiska laboratoryjne:

* sterownik S7-1200 z taśmociągiem i regulacją temperatury

* sterownik S7-1200F z jednostką liniową i silnikiem DC

* sterownik S7-1500 z falownikiem

* sterownik ControlLogix z manipulatorem

* sterownik CompactLogix z falownikiem i pneumatyką

Literatura:

1) Stuart A. Boyer, "Scada: Supervisory Control And Data Acquisition"

2) David Bailey, Edwin Wright, "Practical SCADA for Industry"

3) Gordon Clarke, Deon Reynders, "Practical Modern SCADA Protocols"

4) Roman Kwiecień, "Komputerowe systemy automatyki przemysłowej"

5) Bogdan Wilamowski (red.), "Industrial Communication Systems"

6) Materiały producentów oprogramowania SCADA i systemów automatyki (Siemens, Rockwell, Beckhoff, ABB, Pliz)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

test zaliczeniowy lub sprawdzian ustny- W1, W2

kolokwium- np. U1,U2

Kryteria oceniania:

Wykład: np. zaliczenie na ocenę na podstawie testu pisemnego lub odpowiedzi ustnej

Progi ocen (procent uzyskanej liczby punktów):

Ndst - [ 0% , 50% )

Dst - [ 50% , 60% )

Dst+ - [ 60% , 70% )

Db - [ 70% , 80% )

Db+ - [ 80% , 90% )

Bdb - [ 90% , 100%]

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium.

Kolokwium ma charakter praktyczny i polega na zrealizowaniu przez każdego studenta aplikacji nadzorującej SCADA dla sterownika z wgranym programem sterującym. Realizacja zadania składa się typowo z 5 części (podzadań) odpowiadających poszczególnym funkcjom SCADA. Realizacja pierwszego zadania jest niezbędna do uzyskania pozytywnej oceny.

Ilość zrealizowanych podzadań determinuje ocenę końcową:

ndst – żadne zadanie nie zostało zrealizowane

dst – zrealizowano podzadanie podstawowe

dst plus – zrealizowano 2 podzadania

db – zrealizowano 3 podzadania

db plus – zrealizowano 4 podzadania

bdb – zrealizowano 5 podzadań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Erwiński
Prowadzący grup: Krystian Erwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.