Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Excel dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OG-EXCEL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Excel dla zaawansowanych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość MS Excel

Całkowity nakład pracy studenta:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godz.

- Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 godz.

- Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 8 godz.

- Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: 0 godz.
Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - zna budowę i zasady działania programu MS Excel (K_W03, K_W05),

W2 - rozumie działania funkcji i narzędzi MS Excel (K_W03),

W3 - ma wiedzę w zakresie programowania VBA w MS Excel (K_W03, K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - tworzy proste i zagnieżdżone formuły oparte na wielu funkcjach, odnoszące się do arkuszy i skoroszytów (K_U01, K_U17),

U2 – wykorzystuje zaawansowane narzędzia do wyszukiwania, sortowania i filtrowania danych (K_U10, K_U17),

U3 – wykorzystuje zaawansowane narzędzia do analizy danych (K_U10, K_U17),

U4 – zna, tworzy i modyfikuje różne kategorie wykresów (K_U03),

U5 – zna zasady ochrony arkuszy i skoroszytów (K_U10, K_U17),

U6 – programuje w środowisku VBA (K_U10, K_U17).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1 - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego w dziedzinie informatyki (K_K01),

K2 - ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych (K_K02),

K3 - potrafi podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K04),

K4 - potrafi w komunikatywny sposób wypowiadać się na temat zagadnień poruszanych na zajęciach (K_K06).
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Laboratorium ma na celu rozszerzenie umiejętności pracy w MS Excel, poznania różnych typów funkcji, zaawansowanych narzędzi analizy danych oraz podstaw programowania VBA.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do Excela

2. Operacje na komórkach, obszarach komórek i arkuszach

3. Formuły i funkcje

a. Data i czas

b. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem

c. Tworzenie formuł, które zliczają i sumują

d. Tworzenie formuł, które wyszukują wartości

e. Tworzenie formuł do zastosowań finansowych

f. Funkcje bazy danych

g. Wprowadzenie do formuł tablicowych

h. Formatowanie warunkowe

4. Tabela i zakres danych

5. Sortowanie i filtrowanie danych

a. Filtry zaawansowane

6. Analiza danych

a. Analiza co-jeśli

b. Scenariusze

c. Analiza danych przy użyciu funkcji Szukaj wyniku i Solver

d. Tabela danych

e. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych

7. Konsolidacja arkuszy

8. Ochrona danych

9. Techniki tworzenia wykresów

10. Programowanie w języku VBA

a. Podstawowe informacje na temat makr języka VBA

i. Procedury Sub języka VBA

ii. Funkcje języka VBA

b. Tworzenie okien dialogowych

i. Funkcja InputBox i MsgBox

ii. Praca z formularzami UserForm

c. Dodawanie kontrolek

d. Zastosowanie w arkuszu kontrolek okien dialogowych

e. Praca ze zdarzeniami programu Excel

Literatura:

Przykładowa literatura:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, Helion 2016

2. K. Masłowski, Excel 2013 PL. Ćwiczenia zaawansowane, Helion 2014

3. M. Alexander, R. Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2016

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium - 90%

Obecność na zajęciach - 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zakrzewski
Prowadzący grup: Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zakrzewski
Prowadzący grup: Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zakrzewski
Prowadzący grup: Jacek Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.