Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wszechświat dla wszechstronnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OG-WDW Kod Erasmus / ISCED: 13.7 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wszechświat dla wszechstronnych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=208
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

egzamin maturalny


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 90g


30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminuEfekty uczenia się - wiedza:

po zaliczeniu przedmiotu student


W1

rozumie znaczenie przewrotu kopernikańskiego


W2

Rozumie geo- i heliocentryczne ruchy planet oraz astronomiczne podstawy pomiaru czasu


W3

Zna Ziemię jako planetę oraz zna jej najbliższe otoczenie kosmiczne


W4

zna najnowsze wyniki badań dotyczących gwiazd, galaktyk oraz wielkoskalowych struktur, a także wszechświata jako całości.


W5

posiada wiedzę o planetach podobnych do Ziemi oraz o kosmicznej chemii w kontekście pochodzenia życia.


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_W06

zna prawa rządzące zjawiskami astronomicznymi, zna budowę i ewolucję poszczególnych składowych wszechświata na rozmaitych skalach, od układu planetarnego, poprzez gwiazdy, galaktyki, po skalę kosmologiczną


Efekty uczenia się - umiejętności:

po zaliczeniu przedmiotu student


U1

potrafi określić fundamentalne osiągnięcia współczesnej astrofizyki


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_U07

potrafi posługiwać się terminologią astronomiczną, potrafi wypowiadać się na temat aktualnych badań astronomicznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

po zaliczeniu przedmiotu student


K1

Zna toruńską astronomię.


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia


Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

każdy z siedmiu wykładowców astronomii omówi jeden z bloków tematycznych, powiązanych z prowadzonymi przez niego badaniami:

Ziemia i sfera niebieska

Słońce i gwiazdy

Układ Słoneczny i pozasłoneczne układy planetarne

Droga Mleczna i galaktyki

Struktura Wszechświata

Międzygwiazdowe pochodzenie życia

Obserwacje od fal radiowych do gamma

odbędzie się też wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach

Pełny opis:

4 godz. ,,Ziemia i sfera niebieska'': Nauka jako jeden z filarów kultury, Zodiak - Wszechświat Kopernika, Galileusza i Keplera, Księżyc i Słońce i ich wpływ na Ziemię

4 godz. ,,Słońce i gwiazdy'': budowa wewnętrzna oraz aktywność i zmienność Słońca i innych gwiazd, powstawanie gwiazd, etapy ich życia oraz efektowny jego koniec

4 godz. ,,Układ Słoneczny i pozasłoneczne układy planetarne'': Układ Słoneczny: powstanie, budowa, architektura orbitalna. Metody detekcji planet pozasłonecznych, statystyka odkryć i charakterystyka układów wielokrotnych (w kontekście Układu Słonecznego), perspektywy znalezienia planet podobnych do Ziemi

4 godz. ,,Droga Mleczna i galaktyki'': typy morfologiczne galaktyk, struktura spiralna - pochodzenie, rotacja galaktyk, ciemna materia, aktywność galaktyk, grupy i gromady galaktyk - składniki i właściwości

4 godz. ,,Struktura Wszechświata'': Czym jest Wszechświat? Jakie są własności Wszechświata? Jaka była jego przeszłość? Jaka będzie jego przyszłość? Czy Wszechświat jest jeden?

4 godz. ,,Międzygwiazdowe pochodzenie życia'': Obecność rozproszonej materii w Galaktyce oraz jej obserwacje. Powstawanie i rozpad gwiazd. Gaz atomowy i molekularny, molekuły organiczne. Bogactwo niezidentyfikowanych struktur widmowych o pochodzeniu międzygwiazdowym.

4 godz. ,,Obserwacje od fal radiowych do gamma'': przegląd możliwości obserwacyjnych współczesnej astrofizyki, w całym zakresie widmowym, z kosmosu i z powierzchni Ziemi, w szczególności w Obserwatorium w Piwnicach.

2 godz. wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach: Budowa zwierciadlanych teleskopów optycznych i radiowych. Montaż paralaktyczny i horyzontalny. Detektory optyczne i radiowe. Historia spektroskopii i korzenie toruńskiej astronomii.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

egzamin testowy weryfikuje efekty kształcenia W1, W2, W3, W4, W5, U1

dyskusje podczas wizyty w Obserwatorium weryfikują efekt K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Gracjan Maciejewski, Andrzej Marecki, Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski, Andrzej Marecki, Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski, Andrzej Marecki, Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski, Andrzej Marecki, Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski, Andrzej Marecki, Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, tradycyjnie planowany wyjazd do Obserwatorium w Piwnicach, w roku bieżącym nie odbędzie się. Planujemy w zamian zwiedzanie wirtualne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Krzysztof Gęsicki, Krzysztof Goździewski, Michał Hanasz, Gracjan Maciejewski, Andrzej Marecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, tradycyjnie planowany wyjazd do Obserwatorium w Piwnicach, w roku bieżącym nie odbędzie się. Planujemy w zamian zwiedzanie wirtualne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.