Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Galaxies: formation and evolution

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-GALAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Galaxies: formation and evolution
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Modul 2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) 1. knowledge of linear algebra and calculus.

2. basic knowledge of mechanics and thermodynamics.


Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs

- participation in tutorials - 30 hrs

Self-study hours:

- preparation for lectures - 30 hrs

- preparation for tutorials –30hrs

- preparation for examination- 30 hrs

Altogether: 150 hrs (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student:

W1 – knows physical processes taking place in galaxies and interstellar medium, knows the structure, dynamics and evolution of galaxies. (K_W04)

W2 – knows the role of theoretical methods and numerical simulations in the research on galactic dynamics and evolution. (K_W03)

W3 – knows modern trends in studies of galactic evolution. (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student:

U1: is able to use mathematical apparatus and numerical experiments in modeling the dynamics of stars and interstellar medium of galaxies. (K_U02)

U2: Can use and modify available software for numerical modeling fluid-dynamical phenomena in astrophysics. (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the importance and limitation of mathematical and numerical modeling in investigations of complex dynamical and evolutionary processes in galaxies. (K_K01)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures: Expository teaching methods - informative lecture.

Tutorials: Exploratory teaching methods - computer laboratory for experimenting with numerical models of galaxies.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lecture is to present basic knowledge of the structure, dynamics and evolution of galaxies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Program of the lecture:

1. Present-day galaxies: photometric components, galaxy classification, morphological structures, mass distribution, gravitational potential.

2. Star forming galaxies, early type galaxies.

3. Stars, dark matter, interstellar gas, magnetic fields and cosmic rays.

4. Stellar orbits.

5. Statistical description of stellar and dark matter particles – Jeans equations.

6. Dynamics of the interstellar medium, star formation.

7. Gravitational instability and spiral structure.

8. Formation and evolution of Dark Matter Halos

9. Theory of Galaxy formation

10. Galaxy evolution.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Andrea Cimatti, Filippo Fraternali, Carlo Nipotti, “Introduction to Galaxy Formation and Evolution”, Cambridge University Press, 2019

2. James Binney, Scott Tremaine ,"Galactic Dynamics" (Second Edition), Princeton Series in Astrophysics, 2011

3. Houjun Mo, Frank van den Bosch, Simon White, Galaxy Formation and Evolution, Cambridge University Press, 2010.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- written examination (W1, W2, W3, K1).

- activity at the computer laboratory tutorials (U1, U2) and evaluation of written reports on two mini-projects performed at the computer laboratory.

Assessment criteria:

fail: < 50%

satisfactory: 50-59%

satisfactory plus: 60-69%

good: 70-79%

good plus: 80-89%

very good: 90-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hanasz
Prowadzący grup: Michał Hanasz, Dominik Wóltański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hanasz
Prowadzący grup: Michał Hanasz, Dominik Wóltański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)