Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Theoretical astrophysics laboratory 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-THEOASTLA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theoretical astrophysics laboratory 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Modul 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in laboratory exercises - 45 hrs


Self-study hours:

- writing projects reports - 25 hrs

- reading literature - 20 hrs


Altogether: 90 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: knows selected physical processes occurring in stars (K_W04)

W2: has basic knowledge of selected numerical methods and computer codes applied for analyzing stars (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is capable of using the specialized software to analyze stars (K_U03, K_U04)

U2: is able to independently develop simple computational programs in the selected programming language (K_U04)

U3: has the basic skills to develop and interpret the results of numerical simulations and describe them in a form of a scientific report (K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: is aware of difficulties and limitations related with the numerical modeling of astrophysical phenomena (K_K01)

K2: is aware of the importance of scientific honesty and reliability in presenting results (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- description of the physical processes, methods, and computer codes


Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving, laboratory, project work

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Classes take the form of a computer lab and are devoted to numerical methods and specialized software that is applicable in modern theoretical astrophysics. The detailed scope of topics depends on the person conducting the classes and their research topics, which guarantees familiarizing the student with the current state of this field.

Pełny opis:

The student carries out numerical calculations and writes reports. The proposed itopics are listed below, although alternatives are not excluded:

- write from scratch a code that computes a model of a star using the polytropic equation of state

- discuss late stages of stellar evolution using a publicly available stellar evolution code

- analyze circumstellar material using a publicly available photoionization code

Literatura:

P. Bodenheimer et al., "Numerical methods in astrophysics" Taylor&Francis 2007

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- written reports on completed tasks – W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2

Assessment criteria:

- average of the particular grades for individual tasks

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)