Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia astrofizyki optycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PAOPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Pracownia astrofizyki optycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest wcześniejsze zaliczenie Astronomii Obserwacyjnej I (0800-ASTROB1) oraz Astronomii Obserwacyjnej II (0800-ASTROB2).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w laboratorium – 45 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 10 godz.

- pisanie prac, projektów – 20 godz.

- czytanie literatury – 10 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

student otrzymuje wiedzę na temat najczęściej stosowanych w obserwacjach astronomicznych obrazów cyfrowych i ich obróbce (K_W04)


zapoznał się z bieżącym rozwojem i aktualnymi kierunkami badań astrofizycznych, a w szczególności w obrębie obranej specjalności (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i opracować przy pomocy standardowych pakietów numerycznych obserwacje astronomiczne (K_U02)


potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej, przede wszystkim w języku angielskim (K_U05)zna język angielski w stopniu niezbędnym do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych, technicznych, instrukcji, opisów sprzętu i oprogramowania, oraz zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

zapoznał się z nauką i pracą w zespole aktywnych pracowników badawczych, miał dostęp do specjalistycznej aparatury (K_K03)

Metody dydaktyczne:

pracownia konwencjonalna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Pracownia astrofizyki optycznej ma na celu zapoznanie studentów drugiego stopnia z najnowszymi osiągnięciami astronomii obserwacyjnej, szczególnie w zakresie optycznym. Dodatkowo przedstawione są bazy danych astronomicznych oraz oprogramowanie takie jak TOPCAT, AstroImageJ i inne.

Pełny opis:

W ramach pracowni studenci maja do wykonania kilka zadań:

1a) Wykonanie wykresów z użyciem oprogramowania TOPCAT na podstawie danych z bazy danych egzoplanet (https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/).

1b) Wykonanie wykresu H-R korzystając z bazy danych Gaia Archive.

2) Napisanie wniosku obserwacyjnego np. dotyczącego polarymetrii Pleiad z użyciem informacji uzyskanych z bazy Gaia DR2.

3) Wyznaczenie stopnia polaryzacji standardów polarymetrycznych na podstawie danych uzyskanych z polarymetru NEOPol na 60 cm teleskopie Cassegraina w Piwnicach.

4) wykonanie wykresu H-R na podstawie danych

Wstępna redukcja obrazów nieba uzyskanych z użyciem 90cm teleskopu Cassegraina-Schmidta w Piwnicach. Identyfikacja gwiazd zmienny i małych ciał Układu Słonecznego, pomiar jasności i śledzenie krótko czasowej zmienności fotometrycznej jąder kometarnych. Samodzielna edukacja z użyciem wykonanych uprzednio ekspozycji 'dark' i 'flat'

w oparciu o archiwalne dane z TSC 60/90cm.

5) Wyznaczenie gęstości przestrzennej gwiazd w rozróżnieniu na typy spektroskopowe w najbliższym otoczeniu Słońca w oparciu o bazy danych SIMBAD i Gaia Early Data Release 3 (Gaia EDR3).

6) Poszukiwanie w wybranym obszarze nieba radioźródeł o możliwie najmniejszej światłości radiowej posiadających strome widmo radiowe pomiędzy pasmami L(1.4GHz) a C(5.0 GHz). Wykorzystano do tego katalogi radiowe

FIRST i GB6, a następnie dokonano identyfikacji optycznej w SDSS

i z pomocą dostępnych tam wyznaczeń przesunięcua ku czerwieni wyliczano

moc radiową. Na potrzeby zadania studenci napisali własne programy

w wybranych językach (Python).

Literatura:

Literatura:

Publikacje dotyczące najważniejszych wyników z Gaia DR2:

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dr2-papers

Dokumentacja Gaia Archive:https://www.cosmos.esa.int/web/gaia-users/archive

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.408.2261K/abstract

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015AJ....149....5W/abstract

Astronomical Polarisation from the Infrared to Gamma Rays

Editors: Mignani, R., Shearer, A., Słowikowska, A., Zane, S. (Eds.), Springer, Astrophysics and Space Science Library, 2019

Użyte oprogramowanie:

- TOPCAT Tool for OPerations on Catalogues And Tables http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/

- astroimagej https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/

Bazy danych:

Gaia Archive https://gea.esac.esa.int/archive/

SDSS (The Sloan Digital Sky Survey): https://www.sdss.org/

FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty-cm): http://sundog.stsci.edu/

GB6 (Green Bank 6-cm Radio Source Catalog): https://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/all/gb6.html

SIMBAD Astronomical Database: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/

IAU Minor Planet Center: https://minorplanetcenter.net/iau/mpc.html

Exoplanets NASA Archive https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia są oceniane w oparciu o raporty dokumentujące nabycie wymaganych umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Toma Tomov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski, Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Andrzej Niedzielski, Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowikowska
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Niedzielski
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Agnieszka Słowikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.