Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie maszyn CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PMCNC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0715) Przemysł maszynowy i metalurgiczny
Nazwa przedmiotu: Programowanie maszyn CNC
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Automatyka i robotyka s1, Przedmioty ogólne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W celu przyswojenia treści zajęć zalecane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu: Systemy sterowania maszyn i robotów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 35 godz.):

- udział w laboratoriach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 25 godz.):

- przygotowanie do kolokwium - 25


Razem: 60 h (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Umie programować maszyny CNC - zna język programowania maszyn CNC (kody G), narzędzia do projektowania i symulacji z wykorzystaniem tego języka - K_W07


W2: Posiada wiedzę na temat najnowszych rozwiązań układów sterowania maszyn CNC - K_W10.


W3: Posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa obsługi maszyn CNC - K_W12.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Na podstawie dokumentacji, potrafi opracować program na zadaną maszynę CNC - K_U01.


U2: Ma umiejętność samokształcenia w obszarze obsługi maszyn CNC - K_U03


U3: Potrafi posłużyć się sterownikiem maszyny CNC (Sinumerik) w tym dokonać symulacji napisanego programu w kodach G oraz zweryfikować poprawność jego działania - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie obsługi maszyn CNC - K_K01


K2: Ma świadomość i zrozumienie społeczne aspekty praktycznego stosowania wiedzy z zakresu obsługi maszyn CNC - K_K03

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Kurs w zakresie technologii CNC - obsługa i programowanie maszyn CNC wyposażonych w układ sterowania Sinumerik. Kurs odbywać się będzie z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji układów sterowania Sinumerik - SinuTrain (nakładka ShopMill oraz ShopTurn) oraz na maszynie CNC ze sterowaniem Sinumerik.

Pełny opis:

Na kursie zostaną przedstawione następujące podstawowe zagadnienia dotyczące programowania układów CNC ze sterowaniem Sinumerik:

- układy współrzędnych,

- punkty charakterystyczne obrabiarki,

- przesunięcie punktu zerowego (PPZ),

- programowanie w kodach G oraz struktura programu numerycznego,

- kody G – adres N i blok warunkowy,

- funkcje przygotowawcze G,

- kody G - funkcja technologiczna S,

- kody G - funkcja technologiczna F,

- kody G - funkcje narzędziowe T oraz D,

- kody G - funkcje pomocnicze (maszynowe) M,

- płaszczyzna obróbki,

- określenie pozycji - współrzędne kartezjańskie,

- określenie pozycji - współrzędne biegunowe,

- kody G – wymiarowanie absolutne G90 (bezwzględne),

- kody G – wymiarowanie przyrostowe G91 (łańcuchowe),

- kody G – wymiarowanie mieszane AC(...) / IC(...),

- kody G – nagłówek programu,

- kody G – posuw szybki (ustawczy) G0,

- kody G – interpolacja prostoliniowa G1,

- kody G – interpolacja kołowa G2/G3,

- ruch we współrzędnych biegunowych,

- kody G – korekcja promienia narzędzia (G40/G41/G42),

- kody G – fazka (CHR / CHF),

- kody G – zaokrąglenie (RND).

Zajęcia praktyczne dotyczące programowania układów Sinumerik na bazie symulatora systemu – komputerów PC z oprogramowaniem SinuTrain:

- symulacja działania maszyny CNC typu frezarka – programowanie przy użyciu kodów G,

- symulacja działania maszyny CNC typu frezarka – programowanie przy nakładki „ShopMill”,

- symulacja działania maszyny CNC typu tokarka – programowanie przy użyciu kodów G,

- symulacja działania maszyny CNC typu tokarka – programowanie przy nakładki „ShopTurn”,

Zajęcia praktyczne dotyczące programowania układów Sinumerik na bazie maszyny CNC - Frezarka CNC X7124 (Sinumerik 808D Basic).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. „SINUMERIK Operate Podręcznik programowania i obsługi w standardzie DIN/ISO Frezowanie - Dokumentacja szkoleniowa” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

2. „SINUMERIK Operate Podręcznik programowania i obsługi w standardzie DIN/ISO Toczenie - Dokumentacja szkoleniowa” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

3. „Materiały szkoleniowe dla SinuTrain - SINUMERIK Operate Łatwiejsze frezowanie dzięki ShopMill” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

4. „Materiały szkoleniowe dla SinuTrain - SINUMERIK Operate Łatwiejsze frezowanie dzięki ShopTurn” - materiały szkoleniowe firmy SIEMENS

5. „Elastyczne programowanie obrabiarek”, Stryczek Roman, Pytlak Bogusław, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2017, ISBN: 9788301166779

6. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC Podręcznik operatora”, W. Habrat, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2015, ISBN: 978-83-62760-62-6

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Laboratorium:

Kolokwium zaliczeniowe – W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia kursu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu wykonywanego przy użyciu oprogramowania SinuTrain. Projekt zaliczeniowy będzie wykonywany na ostatnich zajęciach.

Ocena projektu w zależności od ilości uzyskanych punktów za projekt zaliczeniowy:

ndst – poniżej 3pkt

dst – 3pkt

dst plus – 3,5pkt

db – 4pkt

db plus – 4,5pkt

bdb – 5pkt

Praktyki zawodowe:

„nie dotyczy”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Paprocki
Prowadzący grup: Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.