Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy budowy maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-POBUMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Podstawy budowy maszyn
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z wykładu z Podstaw konstrukcji, wiadomości z zakresu matematyki i fizyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 20 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 10 godz.


Łącznie 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę z obszaru procesu projektowo-konstrukcyjnego maszyn i urządzeń oraz z zakresu połączeń w elementów konstrukcyjnych, przekładni mechanicznych i mechanizmów (K_W04),

W2 - ma zaawansowaną wiedzę z mechaniki niezbędną do opisu działania maszyn i ich elementów, w tym przekładni, sprzęgieł i łożysk (K_W02),

W3 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, w tym różnego rodzaju połączeń (K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi wykorzystać informacje z wielu źródeł i dokonać ich właściwej interpretacji przy projektowaniu maszyn i urządzeń dla potrzeb automatyki i robotyki (K_U01),

U2 - potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę do projektowania prostych maszyn i urządzeń (K_U12)

U3 - potrafi zaplanować rozwój swojej wiedzy dotyczącej konstrukcji i zasad działania maszyn i urządzeń (K_U15)

U4 - potrafi rozwiązywać problemy z zakresu podstaw konstrukcji maszyn samodzielnie lub w zespole (K_U16).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student potrafi ocenić niedostatki własnej wiedzy (K_K01),

K2 - potrafi sformułować właściwe pytania prowadzące do głębszego zrozumienia problemów związanych z konstrukcją maszyn (K_K02),


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia fakultatywne,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z przedmiotu Podstawy budowy maszyn jest uzyskanie umiejętności w obszarze obliczeń wytrzymałości i cech geometrycznych elementów konstrukcyjnych i połączeń nierozłącznych i rozłącznych, doboru łożysk, podstawowych obliczeń sprzęgieł i przekładni mechanicznych.

Pełny opis:

Ćwiczenia z Podstaw budowy maszyn obejmują swoim zakresem:

- obliczenia naprężeń występujących w elementach konstrukcyjnych,

- obliczenia połączeń nierozłącznych o w szczególności połączeń spawanych,

- obliczenia połączeń rozłącznych:

- obliczenia geometrii i wytrzymałości połączeń śrubowych,

- obliczenia połączeń czopowych, kształtowych takich jak połączenia

wpustowe, wielowypustowe, kołkowe, klinowe i sworzniowe,

- obliczenia wytrzymałościowe wałów i osi,

- metody doboru łożysk tocznych i ślizgowych,

- podstawowe obliczenia sprzęgieł mechanicznych,

- podstawowe obliczenia przekładni mechanicznych; kształtowych-bezpośrednich, ciernych i pasowych.

Literatura:

1. Podstawy konstrukcji maszyn, red. M. Dietrych, WNT, tom I, II i III, Warszawa 1999.

2. Podstawy konstrukcji maszyn, Zasady projektowania i obliczeń inżynierskich, T. Szopa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.

3. Podstawy konstrukcji maszyn, Wybrane problemy projektowania typowych zespołów mechanicznych, T. Szopa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

4. Rysunek techniczny maszynowy, T. Dobrzański, WTN, 2004.

5. Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych, G. Szala, Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2014.

6. Podstawowe zagadnienia w konstruowaniu maszyn, J. Szala, Wydawnictwa Uczelniane ATR, 1990.

7. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego

weryfikującego efekty uczenia się: W1-W3, U1-U4, K1, K2

Kryteria oceniania:

dst – 50%-59%

dst plus – 60%-69%

db – 70%-79%

db plus – 80%-89%

bdb – 90%-100%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.