Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy nanoinżynierii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PONAINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nanoinżynierii
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki s1
Przedmioty do wyboru dla Fizyki Technicznej
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia kwantowej fizyki teoretycznej i eksperymentalnej pozwalające uzyskać i badać nowe nanomateriały – układy o nanoskopowych rozmiarach, w których efekty kwantowe odgrywają kluczową rolę. Zaczynając od opisu pierwszych sukcesów teorii kwantowej wyjaśniających podstawowe własności materiałów, zostanie zaprezentowany rozwój nanotechnologii, której początki sięgają lat 90-tych, następnie przechodząc do najnowszych badań w XXI wieku, w których jednym z głównych trendów są topologiczne efekty kwantowe. Na wykładzie zostaną scharakteryzowane materiały o największym potencjale aplikacyjnym, min. nanorurki węglowe, kropki kwantowe, grafen, rozmaite dwuwymiarowe monowarstwy atomowe i heterostruktury, w tym izolatory topologiczne. Dodatkowo zostaną przestawione nowe obszary badań znajdujące swój potencjał już dziś, charakteryzujące się bardzo dynamicznym rozwojem jak optyka, chemia i informatyka kwantowa, oraz symulatory kwantowe.

Pełny opis:

W pierwszej części studenci dowiedzą się o podstawowych własnościach materiałów oraz ich odpowiednikach w skali nanoskopowej – czym się różnią i jakie nowe możliwości pojawiają się dzięki kwantyzacji rozmiarowej. Scharakteryzowane zostaną zarówno własności mechaniczne jak i elektronowe, optyczne i magnetyczne. Następnie zostaną zaprezentowane techniki eksperymentalne umożliwiające badanie nowych nanomateriałów. Studenci poznają metody projektowania nanostruktur o zadanych własnościach. Jednym ze współcześnie najgorętszych tematów, który zostanie omówiony na wykładzie, to teoria topologicznych efektów kwantowych. Pojawi się teoretyczne wprowadzenie, wraz z charakterystyką rozmaitych izolatorów topologicznych i przedstawieniem najnowszych wyników eksperymentalnych i teoretycznych oraz kierunkiem rozwoju. W kolejnej części studenci poznają zastosowania teorii kwantowej w obszarach optyki kwantowej, chemii kwantowej i informatyki kwantowej, wraz z zyskującymi sporą popularność symulatorami kwantowymi – tworzonymi od wielu lat na sieciach optycznych oraz rozwijanymi w ostatnich kilku latach na bazie tzw. supersieci zbudowanych z innych nanoskopowych obiektów lub poskręcanych warstw atomowych.

Literatura:

1. Introduction to nanoscience and nanotechnology, G.L. Hornyak, H. Tibbals, J. Dutta, J. J. Moore, CRC Press, Taylor & Francis Group, FL (2008).

2. Carbon wonderland, A. K. Geim and P. Kim, Sci. Am. 298, 90 (2008).

3. Nobel Lecture: Graphene: Materials in the Flatland, K. S. Novoselov, Rev. Mod. Phys. 83, 837 (2011)

4. Nobel Lecture: Topological quantum matter, F. Duncan M. HaldaneRev. Mod. Phys. 89, 040502 (2017).

5. Moiré heterostructures as a condensed-matter quantum simulator, D. M. Kennes, et al.,Nat. Phys. 17, 155 (2021).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pelc, Paweł Potasz
Prowadzący grup: Marta Pelc, Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pelc, Paweł Potasz
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Potasz
Prowadzący grup: Paweł Potasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)