Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia przyrządów wirtualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Pracownia przyrządów wirtualnych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie programowania.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 h):

- udział w laboratoriach – 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 h):

- przygotowanie do ćwiczeń – 15 h

- przygotowanie do kolokwium - 15 h


Łącznie: 60 h (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę pozwalającą wykorzystać środowisko LabVIEW w procesie symulacji, modelowania i wizualizacji danych – K_W01, K_W03 dla FTs1, K_W04 dla ARs1

W2: Opisuje znane metody numeryczne korzystając z funkcji dostępnych z poziomu środowiska LabVIEW – K_W05 dla FTs1, K_W06, K_W07 dla ARs1,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje dostępne w środowisku funkcje w celu generacji, analizy i wizualizacji danych – K_U01, K_U04 dla FTs1, K_U02, K_U09 dla ARs1

U2: Potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji samodzielnie wykonać, uruchomić i zasymulować program – K_U06 dla FTs1, K_U05 dla ARs1

U3: Potrafi pracować indywidualnie planując i odpowiednio realizując etapy pośrednie K_U16 dla ARs1

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość ograniczeń swojej wiedzy i potrafi ją pogłębiać –K_K01 dla FTs1 oraz ARs1

K2: potrafi pracować indywidualnie i dotrzymywać terminów – K_K05 dla FTs1


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest praktyczne opanowanie pakietu LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), służącego do szybkiego tworzenia aplikacji działających w środowisku Windows. LabView jest oparte o graficzny język programowania G i zawiera w pełni zintegrowane procedury komunikacji z zewnętrznymi systemami i instrumentami pomiarowymi, kamerami i innymi urządzeniami zewnętrznymi.

Użytkownik komunikuje się z hardwarem albo przez tworzenie bezpośrednich komend do obsługi portów (USB, GPIB, szeregowy) lub poprzez użycie sterowników specyficznych dla danego urządzenia.

LabVIEW zawiera wbudowane wsparcie dla systemów i urządzeń pomiarowych dostarczanych przez National Instruments jak DAQ i RIO z dużą liczbą funcji obsługujących te urządzenia, program do kontroli i zarządzenie urządzeniami zewnętrznymi: Measurement and Automation eXplorer (MAX) oraz zestaw funkcji do komunikacji opartej o standard VISA (Virtual Instrument Software Architecture).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w pracowni przyrządów wirtualnych, przy komputerach. W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia

1. Wprowadzenie, opis środowiska LabVIEW.

2. Przykłady prostych programów obliczeniowych z graficzną prezentacją wyników.

3. Tworzenie podprogramów, korzystanie z bibliotek wbudowanych.

4. Wielozadaniowość, podział czasu procesora, synchronizacja.

5. Zawansowane struktury programowe (architektura aplikacji)

6. Zaawansowane sterowanie programem (menu użytkownika,Event,VI reference).

7. Obsługa kart NI poprzez port USB

Literatura:

1. http://www.ni.com/labview

2. Wiesław Tłaczała, Środowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, Warszawa 2002

3. Marcin Chruściel, LabView w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008

4. http://www.phys.uni.torun.pl/~ptarg > dydaktyka >LabView > Materiały pomocnicze

Metody i kryteria oceniania:

Zadaniem kolokwiów (2) jest sprawdzenie przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się środowiskiem LabVIEW (programowania), a tym samym sprawdzenie osiągniętych efektów: W1, W2, U1, U2, K1, K2.

Kryteria oceniania kolokwium (liczba punktów):

ndst - <0% - 55%)

dst – <55% - 65%)

dst plus – <65% - 75%)

db – <75% - 85%)

db plus – <85% - 95%)

bdb - <95% - 100%>

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Komar
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Komar
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Alfonso Jimenez Villar, Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalski
Prowadzący grup: Marcin Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.