Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia magisterska cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRACMGR-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska cz.1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce pracy magisterskiej (fizyka: K_W04, K_W05; fizyka techniczna: K_W01, K_W02, K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu, posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów lub obserwacji w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł (fizyka: K_U01, K_U02, K_U04; fizyka techniczna: K_U01, K_U02, K_U04)

U2 - potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników (fizyka: K_U03; fizyka techniczna: K_U03)

U3 - potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pracy magisterskiej (fizyka: K_U06; fizyka techniczna: K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (fizyka: K_K01; fizyka techniczna: K_K01)

K2 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (fizyka: K_K02; fizyka techniczna: K_K02)

K3 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, ma świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej: plagiat czy autoplagiat, fałszowanie danych (fizyka: K_K03; fizyka techniczna: K_K03)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów.

Pełny opis:

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów, a następnie przygotowują opis uzyskanych wyników jako pracę magisterską. Wymagane jest osiągnięcie zarówno celu naukowego, jak i dydaktycznego. Praca magisterska musi spełniać warunki podane na stronie:

https://www.fizyka.umk.pl/student/prace-dyplomowe/

Literatura:

- literatura związana z tematyka pracy

Metody i kryteria oceniania:

Student zostaje oceniony z zastosowaniem standardowej skali ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska, Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek, Krystian Erwiński, Ireneusz Grabowski, Krzysztof Grąbczewski, Marek Grochowski, Norbert Jankowski, Grzegorz Karwasz, Piotr Kolenderski, Gracjan Maciejewski, Piotr Masłowski, Jacek Matulewski, Wiesław Nowak, Piotr Pepłowski, Dawid Piątkowski, Mariusz Piwiński, Karolina Słowik, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Alicja Chruścińska, Krystian Erwiński, Iwona Gorczyńska, Ireneusz Grabowski, Krzysztof Grąbczewski, Dorota Kowalska, Gracjan Maciejewski, Jacek Matulewski, Miłosz Michalski, Marcin Paprocki, Mariusz Piwiński, Boudewijn Roukema, Karolina Słowik, Oleksandr Sokolov, Marian Szymczak, Szymon Śmiga, Leszek Wydźgowski, Michał Zawada, Michał Zieliński, Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Robert Frankowski, Iwona Gorczyńska, Marek Grochowski, Agata Karska, Piotr Kolenderski, Sławomir Mandra, Jacek Matulewski, Marcin Paprocki, Łukasz Pepłowski, Tomasz Piotrowski, Jakub Rydzewski, Maciej Szkulmowski, Tomasz Tarczewski, Piotr Targowski, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Iwona Gorczyńska, Ireneusz Grulkowski, Katarzyna Komar, Gracjan Maciejewski, Piotr Masłowski, Jacek Matulewski, Miłosz Michalski, Marcin Sylwestrzak, Marcin Witkowski, Michał Zawada, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Hannah Calcutt, Agata Karska, Magdalena Kunert-Bajraszewska, Gracjan Maciejewski, Jacek Matulewski, Miłosz Michalski, Dawid Piątkowski, Jakub Rydzewski, Oleksandr Sokolov, Marcin Sylwestrzak, Maciej Szkulmowski, Piotr Wcisło, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Marcin Gawroński, Katarzyna Komar, Magdalena Kunert-Bajraszewska, Gracjan Maciejewski, Piotr Masłowski, Jacek Matulewski, Miłosz Michalski, Dawid Piątkowski, Jakub Rydzewski, Oleksandr Sokolov, Marcin Sylwestrzak, Maciej Szkulmowski, Piotr Wcisło, Anna Zawadzka, Michał Zieliński, Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)