Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRACMGR-2-IBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska cz.2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 8 h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

7 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce pracy magisterskiej (K_W01, K_W02, K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu, posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów lub obserwacji w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł (K_U01, K_U02, K_U04)

U2 - potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników (K_U03)

U3 - potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pracy magisterskiej (K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (K_K01)

K2 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K02)

K3 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, ma świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej: plagiat czy autoplagiat, fałszowanie danych (K_K03)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów.

Pełny opis:

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów, a następnie przygotowują opis uzyskanych wyników jako pracę magisterską. Wymagane jest osiągnięcie zarówno celu naukowego, jak i dydaktycznego. Praca magisterska musi spełniać warunki podane na stronie:

http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/51

Literatura:

- literatura związana z tematyka pracy

Metody i kryteria oceniania:

Student zostaje oceniony z zastosowaniem standardowej skali ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Balter, Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska, Katarzyna Komar, Jakub Rydzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.