Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia miernictwa komputerowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRMIERKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Pracownia miernictwa komputerowego
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie elektroniki, metrologii oraz opracowywania danych pomiarowych. Zaliczenia przedmiotów: Fizyka ogólna, Podstawy elektroniki, Pracownia fizyczna 1.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 42 godz

- udział w ćwiczeniach – 42 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - według potrzeb.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 52 godz

- przygotowanie do ćwiczeń – 22 godz.

- opracowań - 30 godz.


Łącznie: 94 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

W1: Zna jednostki podstawowe układu SI; zna najważniejsze jednostki pochodne układu SI, ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna elementy teorii niepewności pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych - K_W03;

W2: Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym czujników, wzmacniaczy operacyjnych, liczników, przetworników AC) - K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; potrafi opracować wyniki eksperymentów pomiarowych w tym szacować niepewności wyników pomiarów, ma świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości rzeczywistych - K_U02.

U2: Posiada umiejętność samodzielnego projektowania i wykonania prostych układów pomiarowych - K_U05.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K01.

K2: Potrafi określać kolejność etapów służących realizacji zadań pomiarowych - K_K04

K3: Ma świadomość konieczności profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K06.


Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- laboratoryjna


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

W trakcie zajęć w pracowni uczestnicy zestawiają układy do pomiaru różnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (dostarczające wyniki do komputera), wykonują zalecone lub samodzielnie zaprojektowane procedury gromadzenia danych. Rezultaty pomiarów są następnie opracowywane i przedstawiane w postaci sprawozdań, obejmujących także wyjaśnienia niezbędnych podstaw teoretycznych i opisy budowy/działania wykorzystanych czujników, obwodów elektronicznych i oprogramowania do akwizycji, przetwarzania i analizy danych.

Pełny opis:

W pierwszej części zajęć uczestnicy opracowują wszechstronnie przydzielone zagadnienie dotyczące pomiarów wybranych wielkości nieelektrycznych (np. temperatura, odkształcenie, ilość światła, czas trwania zjawiska, częstość zdarzeń losowych) przy pomocy dostępnych w laboratorium czujników lub przetworników. Następnie przygotowują projekt ćwiczenia: układu doświadczalnego i procedur pomiarowych w oparciu o wyposażenie Pracowni Miernictwa Komputerowego (układy kondycjonowania sygnałów, interfejsy i komputery) oraz testują praktycznie oraz doskonalą projekt. Na zakończenie pierwszego etapu prezentują opracowane ćwiczenie współuczestnikom zajęć, wprowadzając w jego temat i wyjaśniając cele, omawiają budowę układu pomiarowego i działanie jego elementów włącznie z wykorzystywanym oprogramowaniem do sterowania przebiegiem procedur pomiarowych.

W drugiej części zajęć studenci wykonują kolejno ustaloną liczbę ćwiczeń opracowanych wcześniej przez współuczestników (z możliwym dostosowaniem ich przebiegu i zakresu przez prowadzących zajęcia), przygotowują samodzielnie sprawozdania obejmujące wprowadzenie w zagadnienia, opis budowy i działania układu doświadczalnego, prezentację wyników pomiarów z szacowaniami niepewności pomiarowych oraz wnioski wynikające ze uzyskanego materiału i ogólnodostępnych danych referencyjnych.

Literatura:

A. Materiały dostępne w Pracowni Miernictwa Komputerowego dotyczące budowy i działania elementów wyposażenia wykorzystywanych w pomiarach (karty specyfikacyjne czujników/przetworników, układu kondycjonowania sygnałów, interfejsów komputerowych).

B. Literatura uzupełniająca

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe

2. Metzger P.: Anatomia PC. Kompendium

3. Smith S.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

4. Pełka R.: Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowania

5. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW.

6. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć (na ocenę w skali standardowej) na podstawie średniej ocen A - opracowanego projektu ćwiczenia i B- jakości jego prezentacji oraz C- średniej ocen sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń): U01, U02, U03, K01, K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Przemysław Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Przemysław Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.