Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROBIEKT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Programowanie strukturalne w języku C, programowanie obiektowe 1

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratorium – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (90 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 40 godz.

- pisanie prac, projektów oraz przygotowanie do kolokwium – 50 godz.


Łącznie: 150 godz. (6 punktów ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę w zakresie tworzenia i analizy algorytmów, a także analizy ich złożoności obliczeniowej, (K_W04 dla ISs1)

W2: posiada wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego, (K_W10 dla ISs1)

W3: ma podstawową wiedzę o cyklach życia systemów informatycznych różnego typu; posiada wiedzę w zakresie obiektowych konstrukcji systemów, posiada wiedzę o przydatnych narzędziach, bibliotekach programowania obiektowego i sposobach ich wykorzystania do budowania systemów. (K_W11 dla ISs1)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem wybranych narzędzi programistycznych oraz potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów i problemów informatycznych (K_U08 dla ISs1)

U2: potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu informatycznego; potrafi zastosować metody analizy problemu, wyodrębniania niezależnych modułów, uogólniania zagadnień dla tworzenia rozwiązań problemów w postaci obiektowo zorientowanych modeli (K_U10 dla ISs1),

U3: potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań informatyczno-inżynierskich; potrafi wykorzystywać właściwe narzędzia programistyczne w celu obsługi obiektowo zorientowanych projektów (K_U12 dla ISs1)

U4: potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi, (K_U13 dla ISs1)

U5: potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania oprogramowania, systemu informatycznego, czy infrastruktury informatycznej (K_U21 dla ISs1)

U6: potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U22 dla ISs1)

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami. Materiały są udostępniane w formie elektronicznej.

Problemy projektowe i implementacyjne są dyskutowane i rozwiązywane w trakcie wykładu i w ramach laboratorium.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- laboratoryjna

- projektu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie metodologii projektowania i programowania obiektowego, pewnych znanych technologii obiektowych oraz specyfiki języka C#.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Projektowanie obiektowe - kapsułkowanie, ochrona danych

2. Typy wartościowe i referencyjne

3. Klasy i obiekty, ochrona danych przez modyfikatory dostępu

4. Polimorfizm – przeciążanie operatorów

5. Dziedziczenie,

6. Abstrakcyjne typy danych

a. Metody wirtualne, klasy abstrakcyjne,

b. Interfejsy a klasy abstrakcyjne

7. Typy i metody ogólne (ang. generics)

8. Obsługa wyjątków

9. Biblioteki .NET

10. Wyrażenia regularne, system LINQ

11. Strumienie i serializacja

12. Mechanizm refleksji

13. Nowsze wersje języka C# (6.x, 7.x)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzysztof Grąbczewski, Slajdy do wykładu, http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/PO2/PO2.pdf.

2. https://docs.microsoft.com/

3. Jesse Liberty i in. ,,C#. Programowanie'', wiele wydań

4. Joseph Albahari, Ben Albahari, ,,C# 5.0 in a Nutshell'', O'Reilly Media, 2012, wydanie V

5. Ben Albahari, Joseph Albahari, ,,C# 5.0. Leksykon kieszonkowy''

6. C# language specification, Microsoft

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium i egzamin - W1-W3

projekty i praca bieżąca w ramach laboratorium – U1- U6

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin na ocenę:

ndst < 50%

dst >= 50%

dst plus >= 57,5%

db >= 65%

db plus >= 72,5%

bdb >= 80%

Laboratorium – zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium (40%) oraz oceny przygotowanych projektów i pracy bieżącej (60%):

ndst < 50%

dst >= 50%

dst plus >= 57,5%

db >= 65%

db plus >= 72,5%

bdb >= 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak, Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Krzysztof Dobosz, Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak, Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Krzysztof Dobosz, Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Adamczak, Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Krzysztof Dobosz, Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.