Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie sieciowo-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROSIKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie sieciowo-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Strona przedmiotu: http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania obiektowego.

Znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratorium – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (90 godz.):

- przygotowanie do laboratorium, pisanie prac, projektów oraz przygotowanie do kolokwium – 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 punktów ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie narzędzi zaawansowanych języków programowania (głównie C#) służących realizacji różnego rodzaju metod komunikacji,

W02: posiada wiedzę o przydatnych bibliotekach narzędzi komunikacyjnych,

W03: posiada wiedzę na temat zagrożeń niepowołanego dostępu do danych przesyłanych w komunikacji między systemami oraz metod ochrony przesyłanych danych,


Efekty przedmiotowe W01-W03 realizują efekty kierunkowe K_W04, K_W05, K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do tworzenia systemów komunikacji, opracowywania protokołów komunikacyjnych dedykowanych określonym potrzebom,

U02 potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami jakości, niezawodności i bezpieczeństwa wymiany informacji,

U03: potrafi stworzyć plan systemów informatycznych służących komunikacji/wymianie danych,

U04: potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania komunikacyjne, biblioteki narzędzi do wymiany informacji, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów,

U05: potrafi zaprojektować rozszerzenia lub ulepszenia protokołów komunikacyjnych, zwiększyć ich efektywność, stosując bardziej zaawansowane algorytmy, zmienić bazowe technologie systemów komunikacyjnych,

U05: potrafi wykorzystywać właściwe narzędzia programistyczne w celu sprawnej implementacji i testowania rozwiązań komunikacyjnych,


Efekty przedmiotowe U01-U05 realizują efekty kierunkowe K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami. Materiały są udostępniane w formie elektronicznej.

Problemy projektowe i implementacyjne są dyskutowane i rozwiązywane w trakcie wykładu i w ramach laboratorium.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- laboratoryjna

- projektu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych aspektów komunikacji pomiędzy procesami komputerowymi i praktycznych problemów związanych z projektowaniem i programowaniem systemów komunikujących się.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Ogólne zasady i techniki komunikacyjne

2. Programowanie łączy szeregowych, starszych (RS232, RS485) i nowszych (USB).

3. Komunikacja TCP/IP, korzystanie z różnych popularnych protokołów.

4. Technologie komunikacyjne Microsoft Windows (DDE, OLE, COM, COM+, .Net remoting, web services, WCF)

5. Komunikacja bezprzewodowa (bluetooth)

6. Niskopoziomowa realizacja protokołów (MODBUS)

7. Architektury klient/serwer, peer to peer oraz systemy rozproszone

8. Niezawodność i bezpieczeństwo komunikacji.

9. Problemy równoległego dostępu do zasobów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzysztof Grąbczewski, Slajdy do wykładu, http://www.is.umk.pl/~kg/zajecia/PSK/PSK.pdf.

2. https://docs.microsoft.com/

3. Douglas E. Comer „Sieci komputerowe i intersieci”, WNT

1999-2007

4. Stevens W. Richard „UNIX. Programowanie usług sieciowych”,

tom 1 i 2, WNT 2001/2

5. Wojciech Mielczarek „Szeregowe interfejsy cyfrowe”, Helion 1993

6. Wojciech Mielczarek „USB. Uniwersalny interfejs szeregowy”, Helion 2005

7. Andrzej Daniluk „RS 232C. Praktyczne programowanie”, Helion

2007

8. John Paul Mueller „COM+. Kompendium programisty”, Helion

2002

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium/praca w ramach laboratorium – W01- W03,

projekty i praca bieżąca w ramach laboratorium - U01-U05

Kryteria oceniania:

Wykład – egzamin na ocenę:

ndst < 50%

dst >= 50%

dst plus >= 57,5%

db >= 65%

db plus >= 72,5%

bdb >= 80%

Laboratorium – zaliczenie na ocenę na podstawie wyników kolokwium (40%) oraz oceny przygotowanych projektów i pracy bieżącej (60%):

ndst < 50%

dst >= 50%

dst plus >= 57,5%

db >= 65%

db plus >= 72,5%

bdb >= 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Grąbczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.