Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w środowisku Windows

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie w środowisku Windows
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Strona przedmiotu: http://fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/winprog_v2/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania obiektowego w języku C#

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45h):

Wykład: 15h

Laboratorium: 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45h):

Nauka do egzaminu: 15h

Przygotowanie do ćwiczeń (zadania domowe): 30h


Łącznie 90h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student wie o programistycznym interfejsie aplikacji WinAPI i zna jego podstawy, w tym komunikaty Windows (K_W05).

W2: Student zna języki programowania C# i XAML (K_W06, K_W10)

W3: Student zna architekturę MVVM (K_W06)

W4: Zna podstawowe zagadnienia związane z programowaniem aplikacji dla systemu Windows z użyciem platformy .NET (K_W05, K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie przygotowywać graficzny interfejs użytkownika aplikacji desktopowych w języku XAML (K_U12)

U2: Student potrafi przygotować model aplikacji i połączyć go z warstwą widoku za pomocą modelu widoku - stosuje wzorzec MVVM (K_U10, K_U12, K_U08, K_U22)

U3: Student umie wykorzystać funkcje WinAPI w swoich projektach dla platformy .NET.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)

K2: rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki (K_K02)

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstaw działania aplikacji dla systemów z rodziny Windows korzystających z WinAPI (przesyłanie komunikatów, tworzenie GUI, procesy i wątki). Zasadniczym tematem są jednak technologie wspierające tworzenie tzw. aplikacji desktopowych Windows dla platformy .NET z biblioteką kontrolek WPF w paradygmacie programowania zdarzeniowego oraz w projektach opartych na architekturze MVVM.

Pełny opis:

Wykład:

0. Czym jest Windows Application Programmer Interface (WinAPI)?

1. Komunikaty Windows

2. Graficzny interfejsu użytkownika (GUI) z poziomu WinAPI

3. Procesy i wątki

4. Platforma .NET i "siostrzane"

6. Język XAML

7. Architektura MVVM

8. Wiązania i polecenia

9. Zaawansowane mechanizmy WPF: polecenia, zmiana zdarzeń na polecenia, zachowania, własności zależności, własności doczepiane

10. Projektowanie kontrolek i elementów XAML.

11. Kolekcje danych a MVVM

Ćwiczenia:

- Aplikacja WPF. Paradygmat zdarzeniowy. Aplikacja WPF "Rozwiązywanie równań kwadratowych". Podstawowe kontrolki XAML. Wyodrębianie modelu.

- Biblioteki DLL

- Zdarzenia trasowane

- Mechanizm drag & drop

- Transformacje i animacje

- Mechanizm P/Invoke (Windows Forms)

- Aplikacja zgodna ze wzorcem MVVM: Przekształcenie aplikacji - "Rozwiązywania równań kwadratowych" do wzorca MVVM

- Aplikacja zgodna ze wzrocem MVVM: Przykłady Slider-ProgressBar, TextBox-TextBlock.

- Ustawienia aplikacji

- Zachowania. Własności zależności i własności doczepiane. Zamiana zdarzeń na polecenia

- Odtworzenie projektu "Rozwiązywanie równań kwadratowych" w UWP (skopiowana większość kodu)

- Grafika w WPF: zegar analogowy

- Kolekcje w .NET i ich prezentacja w WPF. LINQ

- Powtórzenie: aplikacja MVVM kolory (WPF i UWP)

Literatura:

Książki:

Jeffrey Richter, Christopher Nasarre Windows via C/C++ (wydanie 5), Microsoft Press, Warszawa 2009

Johnson M. Hart Programowanie w systemie Windows (wydanie 4), Helion 2010

Anna Kempa Wprowadzenie do WPF, Helion 2017

Jacek Matulewski MVVM i XAML w Visual Studio 2015, Helion 2016

Adam Nathan WPF 4.5. Księga Eksperta, Helion 2015

WWW:

EFNet #Winprog 2007 - strona dla początkujących, Tutorial, FAQ

MSDN Windows Development

PInvoke.net - dla programistów .NET

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny weryfikuje efekty: W1-W4

Kolokwia weryfikują efekty: W1-W4, U1-U3

Wykład: na podstawie egzaminu

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie 2 kolokwiów (wagi: 0.33, 0.67)

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Marek Grochowski, Michał Joachimiak, Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Michał Joachimiak, Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Michał Joachimiak, Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Jacek Matulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.