Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Silniki gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SIGIER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Silniki gier
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Projektowanie obiektów 3D i Animacja 3D

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia 45h

Nauka w domu: 45h

Razem: 90 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04: posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie, jak i w grupie, pełniąc różnego typu role zawodowe

K_W05: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych, zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do powiązań informatyki z ekonomią, ma podstawową wiedzę aspektów prawnych dotyczących informatyki stosowanej (tj. przepisy prawa autorskiego, prowadzenie działalności firm), ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej

K_W06: posiada szczegółową wiedzę związaną ze studiowaną specjalnością

Ponadto studenci poznają środowisko Unity3D, zagadnienia dotyczące tworzenie gier 3D.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi efektywnie wymieniać informacje związane z projektami informatycznymi, używając języka ojczystego a także angielskiego, umie korzystać z wiedzy zapisanej w języku ojczystym i języku angielskim, potrafi przygotować dokumentację, prezentację oraz omówić projekt w języku angielskim

K_U05: posiada rozszerzone umiejętności pracy grupowej, potrafi efektywnie pracować w grupie i efektywnie wykorzystywać niezbędne narzędzia (programistyczne, diagnostyczne), wykorzystuje czas swój i współpracowników, potrafi rozwiązać proste problemy badawcze

K_U06: potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów

Studenci nabywają praktyczną umiejętność tworzenia gier 3D w środowisku Unity3D.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując problemy zastosowań informatyki

K_K04: ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić do strat moralnych i finansowych, a nawet utraty zdrowia czy zagrożenia życia

K_K05: rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki

Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)

Metody dydaktyczne:

kurs komputerowy z rękoma na klawiaturze

Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie zintegrowanego środowiska do tworzenia gier Unity 3D. Student nauczy się jak konfigurować silnik pod określone typy gier. Nauczy się jak ustawiać scenę oświetlenie oraz kamerę, a także jak tworzyć prefabrykaty i używać prefabrykaty.

Pełny opis:

Środowisko pracy Unity 3D

- Edytor Unity 3D w tym: interface, panel projektu, okno hierarchii, widok sceny, widok gry,

inspektor

- Tryb 3D i 2D

Edycja sceny

- Poruszanie się po widoku sceny

- Obsługa narzędzi sceny

- Ustawianie sceny

- Ustawienia i efekty kamery

- Ustawienia świateł i okluzji otoczenia

Obiekty gry

- Układy współrzędnych (Global, Local)

- Transformacje

Modele

- Import modeli

- Materiały, tekstury, shadery

- System cząsteczek

Animator

- Import animacji

- Tworzenie klipów

- Drzewo animacji

- Tworzenie eventów animacji

Literatura:

- Geig, Mike, Unity. Przewodnik projektanta gier, (2015), Helion

- Hocking, Joe. Unity w akcji, (2015), Helion

- Thorn, Alan, Praktyczne tworzenie gier Unity i Blender, (2014), Helion

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zaliczeniowy i kolokwium sprawdzające wiedzę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goraczewski
Prowadzący grup: Łukasz Goraczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goraczewski
Prowadzący grup: Łukasz Goraczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goraczewski
Prowadzący grup: Łukasz Goraczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.