Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy sterowania maszyn i robotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SYSMAR-Lab Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Systemy sterowania maszyn i robotów
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Blok pracowni inżynierskich
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu: systemów sterowania maszyn CNC, robotyki oraz automatyki układów napędowych.


Warunkiem uczestnictwa w laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z Systemów Sterowania Maszyn i Robotów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w laboratoriach – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (45 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 35

- pisanie projektów – 10


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu napędów elektrycznych, maszyn numerycznych i robotów przemysłowych oraz metod sterowania napędami – K_W05

W2: Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania maszyn numerycznych i robotów przemysłowych – K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi opracować sprawozdanie z zadania inżynierskiego na stanowisku z drukarką 3D i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania – K_U05

U2: Potrafi posługiwać się programami CAD/CAM (ArtCAM, SOLIDWORKS) w celu wygenerowania programu dla maszyny numerycznej i modelu przestrzennego dla drukarki 3D - K_U09.

U3: Potrafi w programie LabVIEW opracować programy dla sterowników LEGO Mindstorms – K_U09.

U4: Potrafi napisać, zaimplementować i dokonać walidacji programu dla robota przemysłowego – K_U11, K_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna granice posiadanej wiedzy z zakresu systemów sterowania maszyn numerycznych i robotów przemysłowych – K_K01

K2: Jest świadomy zagrożeń związanych ze stosowaniem robotów przemysłowych – K_K06

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu:

- programowania i obsługi wybranych robotów przemysłowych,

- programowania i obsługi wybranych 3-osiowych maszyn numerycznych,

- oprogramowania stanowiska do sortowania.

Pełny opis:

W laboratorium znajduje się 6 stanowisk. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są samodzielnie przez każdego studenta. Do wyznaczonego ćwiczenia studenci przygotowują się w oparciu o zalecaną literaturę w udostępnionej instrukcji oraz inne samodzielnie wybrane źródła. Po zakończeniu ćwiczenia na stanowisku 4 studenci przygotowują sprawozdanie.

1. Stanowisko z trójosiowym ploterem frezującym.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, zasadą działania, obsługą i sposobem programowania trójosiowego plotera frezującego sterowanego numerycznie. Ćwiczenie polega wyfrezowaniu w płycie z twardego PCW, wskazanego przez prowadzącego przedmiotu, przy użyciu plotera frezującego MW1008. Trajektoria ruchu dla plotera generowana jest w programie ArtCAM. Ploter frezujący sterowany jest za pomocą programu LinuxCNC.

2. Stanowisko z robotem przemysłowym dedykowanym do spawania.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego dedykowanego do spawania. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC ArcMate100i, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego przyspawanie kotw i tulei do metalowych blach.

3. Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, sposobem programowania oraz obsługą robota przemysłowego na stanowisku do paletyzacji. Ćwiczenie polega na napisaniu programu dla robota FANUC LR Mate 200iB, przy użyciu Teach Pendanta, umożliwiającego pobranie z magazynu i ułożenie obiektów w miejscu i konfiguracji wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

4. Stanowisko z drukarką 3D.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z budową, sposobem programowania oraz obsługą drukarki 3D. Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu w programie SOLIDWORKS wskazanego przez prowadzącego przedmiotu i wykonaniu go na drukarce 3D FlashForge Dreamer.

5. Zrobotyzowane stanowisko do sortowania.

Celem ćwiczenia jest napisanie programów w środowisku LabVIEW dla dwóch sterowników LEGO Mindstorms NXT sterujących zrobotyzowanym stanowiskiem do sortowania kolorowych obiektów.

6. Stanowisko z robotem współpracującym.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z obsługą oraz programowaniem robota współpracującego UR5e firmy Universal Robots. Ćwiczenie polega na napisaniu za pomocą Teach Pendanta (sterownika uczenia z graficznym interfejsem użytkownika PolyScope) programu umożliwiającego realizację zadanych trajektorii ruchu oraz ich optymalizację.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczeń.

2. Dokumentacja robota FANUC ARC Mate 100i.

3. Dokumentacja robota FANUC LR Mate 200iB.

4. Dokumentacja robota UR5e firmy Universal Robots.

5. Dokumentacja programów: ArtCAM Pro, SOLIDWORKS, LabVIEW.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń/stanowisk.

Metody oceniania:

- obserwacja realizacji ćwiczenia – K2

- odpowiedź ustna – W1, W2, U2, U3, U4, K1.

- sprawozdanie – U1, U2.

Kryteria oceniania:

Ocena za każde ćwiczenie wystawiana jest na podstawie stopnia jego realizacji według schematu:

[0%, 50%) – ocena: 2

[50%, 60%) – ocena: 3

[60%, 70%) – ocena: 3+

[70%, 80%) – ocena: 4

[80%, 90%) – ocena: 4+

[90%, 100%] – ocena: 5

Jeśli wszystkie ćwiczenia zostały zaliczone na ocenę pozytywną, ocena końcowa z laboratorium jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z uzyskanych ocen

[3.0, 3.4) – ocena: 3

[3.4, 3.8) – ocena: 3+

[3.8, 4.2) – ocena: 4

[4.2, 4.6) – ocena: 4+

[4.6, 5.0] – ocena: 5

w przeciwnym przypadku ocena 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Sławomir Mandra, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Sławomir Mandra, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Sławomir Mandra, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Sławomir Mandra, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Sławomir Mandra, Marcin Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.