Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy i sterowniki mikroprocesorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SYSMIK-Lab Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Systemy i sterowniki mikroprocesorowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Blok pracowni inżynierskich
Przedmioty inżynierskie do wyboru dla Fizyki Technicznej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uczestnictwo w wykładach z przedmiotu. Znajomość podstaw: techniki mikroprocesorowej, programowania, elektrotechniki i elektroniki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(siatka 2016/17)

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 36

- udział w laboratorium 36


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 24

- przygotowanie do laboratorium 8

- pisanie prac, projektów 8

- przygotowanie do kolokwium 8


(siatka 2017/18, 2018/19)

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 45

- udział w laboratorium: 45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 15

- przygotowanie do laboratorium 5

- pisanie prac, projektów 5

- przygotowanie do kolokwium 5


(siatka 2019/20)

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30

- udział w laboratorium: 45


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 21

- przygotowanie do laboratorium 7

- pisanie prac, projektów 7

- przygotowanie do kolokwium 7Łącznie: 51 godz./60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę w zakresie architektury oraz zasobów wybranych mikrokontrolerów (Atmega32, STM32F091, LM3S9B92) oraz techniki ich programowania z wykorzystaniem języka C - K_W06, K-W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi posługiwać się wybranymi środowiskami programistycznym (Code Composer Studio, Atollic TrueSTUDIO, Atmel Studio) do tworzenia oprogramowania urządzeń opartych o mikrokontrolery- K_U09, K_U11

U2 - potrafi opracować schemat elektryczny sterownika z mikrokontrolerem – K-U01, K_U05, K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość szybkiego postępu w zakresie rozwoju mikrokontrolerów oraz technik ich programowania, jak również rosnących wymagań stawianych przez użytkowników sterowników opartych o mikrokontrolery – K_K01

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca ćwiczeniowa i laboratoryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami programowania mikrokontrolerów w języku C, poznają architekturę wybranych rodzin mikrokontrolerów oraz środowiska programistyczne dedykowane do ich oprogramowania.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się z wykorzystaniem zestawów uruchomieniowych zawierających mikrokontrolery oraz dedykowanych środowisk programistycznych do ich programowania:

• model robota mobilnego typu EVALBOT Robot z mikrokontrolerem typu Stellaris (32-bitowa architektura ARM) ; środowisko programistyczne Code Composer Studio,

• zestaw ZL10AVR i ZL3 AVR z mikrokontrolerem typu Atmega (8-bitowa architektura AVR); środowisko programistyczne Atmel Studio,

• zestaw NUCLEO-F091RC z płytką we/wy z mikrokontrolerem typu STM32F0xx ( 32-bitowa architektura ARM); środowisko programistyczne Atollic TrueSTUDIO.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych na wybranych zestawach realizowane są następujące zagadnienia:

• zakładanie projektów, opcje kompilatorów, analiza kodu wynikowego, wgrywanie programów do mikrokontrolera, debugowanie i testowanie programów,

• pisanie programów w język C demonstrujących specyfikę programowania mikrokontrolerów: operacje na zmiennych i rejestrach specjalnych, zmienne bitowe, odwołania do różnych obszarów pamięci, programowanie przerwań, korzystanie ze standardowych bibliotek języka C,

• pisanie programów wykorzystujących wybrane układy peryferyjne mikrokontrolerów: zegary/liczniki, przetwornik ADC, generator PWM, układy transmisji szeregowej,

• pisanie programów z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek udostępnianych przez producentów mikrokontrolerów,

• implementacja wybranych algorytmów: regulatora PID, algorytmów opisanych za pomocą maszyny stanu, itp.

• wykonanie schematu urządzenia zawierającego mikrokontroler.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. pl.wikibooks.org, Programowanie w C

2. www.nongnu.org/avr-libc/, Standard C library for AVR-GCC

3. www.microchip.com, ATmega32(L) - datasheet; Getting Started training for Atmel Studio 7

4. www.ti.com, LM3S9B92 Microcontroller datasheet; Stellaris Robotic Evaluation Board User’s Manual; Stellaris Peripheral Driver Library User’s Guide

5. www.st.com, STM32F091x datasheet; STM32 Nucleo boards User manual; Atollic True Studio for ARM User Guide

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

◦ aktywności na zajęciach - W1, U1

◦ 2 sprawdzianów - U1

◦ wykonanie schematu - U2

Kryteria oceniania:

udział w ocenie końcowej :

◦ aktywność na zajęciach 20%

◦ wykonanie schematu 20%

◦ sprawdzian I i II: 60%

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzak
Prowadzący grup: Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzak
Prowadzący grup: Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzak
Prowadzący grup: Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzak
Prowadzący grup: Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzak
Prowadzący grup: Andrzej Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.