Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wirtualna rzeczywistość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WIRTRZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Wirtualna rzeczywistość
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Strona przedmiotu: http://www-users.mat.umk.pl/~rudy/vr/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: Wirtualna rzeczywistośćLaboratorium, 15 godzin

Wykład, 15 godzin


Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia 15h

Nauka w domu i projekt zaliczeniowy 15h

Razem: 30 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- posiada szczegółową wiedzę związaną ze studiowaną specjalnością i VR (K_W06)

- posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie sprzętu do VR, programów do obsługi VR, środowiska AR (K_W03)

- posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie w środowisku VR i AR (K_W04)

- posiada szczegółową wiedzę związaną ze studiowaną specjalnością (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- rozumie potrzebę uczenia się i pracy w zespole (K_U11)

- potrafi efektywnie wykorzystywać narzędzia potrzebne do wykonywania zadań (K_U05)

- potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując problemy zastosowań informatyki (K_K02)

- student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, tworząc projekty VR (K_K01)

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny z analizą treści

- wykład z pokazem multimedialnym

- dyskusja

- symulacyjna (gier symulacyjnych)
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Przedmiot Wirtualna Rzeczywistość obejmuje zakres wiedzy związany z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Uczy pracy w programie Unity w połączeniu z hełmem Oculus Rift oraz Oculus Go i Quest.

Pełny opis:

Wirtualna rzeczywistość

1. VR - Historia i teraźniejszość

2. Użycie VR, demonstracje oprogramowania

3. Cardboard, GearVR, Oculus Go, Oculus DK2, Vive, Oculus Rift

4. Porównanie 3-DOF (GearVR, Oculus Go), vs 2x 6DoF (Oculus Rift)

5. Konfiguracja i tworzenie projektu VR w Unity

6. Niuanse techniczne tworzenia projektów dla Oculus Go

7.Różne sposoby interakcji z obiektami w VR

8. Filmy i panoramy 360., Unity 3D

9. Sposoby poruszania się w VR

10. WebVR

11. Optymalizacja dla VR

12. Rozszerzona rzeczywistość

13. Projekty zaliczeniowe

Literatura:

- Greengard Samuel, Virtual Reality, MIT Press, 2019

- Ewalt David M., Defying Reality: The Inside Story of the Virtual Reality Revolution, Blue Rider Press, 2018

- Linowes Jonathan, Babilinski Krystian, Augmented Reality for Developers, Packt Publishing, 2017

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych w obecności grupy zaliczeniowej.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- wykonanie zadanych zadań podsumowujących tematy

- obecność i praca na zajęciach

Kryteria oceniania:

- zgodność pracy z zadanym tematem

- kreatywność i poziom wykonanej pracy

- zgodność pracy z zadanym tematem

- rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę

w praktyce

- nowatorskie ujęcie treści - umiejętność zbudowania doświadczenia wirtualnej rzeczywistości (gra lub eksploracja)

- udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.