Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administrowanie usługami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1AUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Administrowanie usługami sieciowymi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia I stopnia, 3 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 3 rok
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość systemu operacyjnego na poziomie użytkownika.

2. Umiejętność czytania i pisania skryptów dla popularnych interpreterów: shell, awk, perk

3. Znajomość zasad komunikacji w sieci Internet: (model OSI, programowanie gniazd, zasada pracy klient serwer)

4. Umiejętność korzystania z programów klienta dla popularnych usług sieciowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - laboratorium

15 godz - konwersatorium

35 godz - praca własna

20 godz - przygotowanie do zaliczenia


Razem: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Ma wiedzę na temat podstawowych protokołów sieciowych składających się na popularne usługi Internetowe: dhcp, dns, smtp, pop3, imap, mysql, apache, nfs, samba

2. Zna zasady komunikacji klient -serwer

3. Zna zadania realizowane w poszczególnych warstwach modelu OSI i potrafi zarządzać zadaniami w tych warstwach

4. Zna zasady bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów w pracy administratora usługi sieciowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi świadomie wybrać i zainstalować system operacyjny na komputerze w zależności od zadań jakie komputer ma wykonywać

2. Potrafi zarządzać użytkownikami w systemie wielodostępnym i wielozadaniowym

3. Potrafi zbudować prostą sieć komputerową ( fizyczną i wirtualną )

4. Potrafi skompilować, zainstalować, skonfigurować i pielęgnować zestaw popularnych usług sieciowych w sieci lokalnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Potrafi nawiązać kontakt z zespołem współpracowników - administratorów sąsiednich sieci ( komputerów ) w celu wspólnej pracy nad uruchomieniem usług sieciowych.

2. Potrafi samodzielnie analizować zachodzące zjawiska w sieci i potrafi znaleźć metody dla rozwiązywania problemów

3. Zna i stosuje zasadę konsekwencji o wytrwałości w zarządzaniu usługami sieciowymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

 • Zapoznanie się z zasadami kompilacji, instalacji, konfiguracji oraz pielęgnacji serwerów podstawowych usług sieciowych 
 • Zarządzanie kontami użytkowników oraz monitorowanie zabezpieczeń kont i danych użytkowników systemu UNIX
 • Zapoznanie z instalacją i konfiguracją komputera w sieci Internet.
Pełny opis:

 • Instalacja systemu UNIX, praca z repozytoriami, uaktualnianie systemu
 • Konta użytkowników, zasady ich tworzenia, narzędzia systemowe dla zarządzania kontami
 • Konfiguracja komputera w sieci, serwer DHCP
 • Usługa DNS, kompilacja i konfiguracja serwer bind
 • Wykorzystanie w systemie biblioteki openssl, jej zastosowanie 
 • Elementy AMP: kompilacja i instalacja serwerów MySQL i apache oraz programu php 
 • Usługi związane z pocztą elektroniczną : kompilacja i konfiguracja serwerów smtp, pop3 oraz imap
 • Serwery systemów sieciowych plików: nfs, samba 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • System man, dokumentacja UNIXa
 • Dokumentacja systemu Solaris dostępna na stronie WWW Wydziału
 • Dokumenty rfc protokołów sieciowych 
Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja działających serwerów usług sieciowych.

2. Przedstawienie referatu na temat kompilacji, instalacji oraz konfiguracji wyznaczonego serwera usługi sieciowej, sprawdzian wiedzy na temat prezentowanej podczas referatu usługi.

3. Przedstawienie analizy logów wyznaczonego serwera.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurpiel
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Paweł Lebioda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.