Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administrowanie usługami sieciowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1AUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Administrowanie usługami sieciowymi
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia I stopnia, 3 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 3 rok
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość systemu operacyjnego na poziomie użytkownika.

2. Umiejętność czytania i pisania skryptów dla popularnych interpreterów: shell, awk, perk

3. Znajomość zasad komunikacji w sieci Internet: (model OSI, programowanie gniazd, zasada pracy klient serwer)

4. Umiejętność korzystania z programów klienta dla popularnych usług sieciowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - laboratorium

15 godz - konwersatorium

35 godz - praca własna

20 godz - przygotowanie do zaliczenia


Razem: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Ma wiedzę na temat podstawowych protokołów sieciowych składających się na popularne usługi Internetowe: dhcp, dns, smtp, pop3, imap, mysql, apache, nfs, samba

2. Zna zasady komunikacji klient -serwer

3. Zna zadania realizowane w poszczególnych warstwach modelu OSI i potrafi zarządzać zadaniami w tych warstwach

4. Zna zasady bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów w pracy administratora usługi sieciowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi świadomie wybrać i zainstalować system operacyjny na komputerze w zależności od zadań jakie komputer ma wykonywać

2. Potrafi zarządzać użytkownikami w systemie wielodostępnym i wielozadaniowym

3. Potrafi zbudować prostą sieć komputerową ( fizyczną i wirtualną )

4. Potrafi skompilować, zainstalować, skonfigurować i pielęgnować zestaw popularnych usług sieciowych w sieci lokalnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Potrafi nawiązać kontakt z zespołem współpracowników - administratorów sąsiednich sieci ( komputerów ) w celu wspólnej pracy nad uruchomieniem usług sieciowych.

2. Potrafi samodzielnie analizować zachodzące zjawiska w sieci i potrafi znaleźć metody dla rozwiązywania problemów

3. Zna i stosuje zasadę konsekwencji o wytrwałości w zarządzaniu usługami sieciowymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- referatu

Skrócony opis:

 • Zapoznanie się z zasadami kompilacji, instalacji, konfiguracji oraz pielęgnacji serwerów podstawowych usług sieciowych 
 • Zarządzanie kontami użytkowników oraz monitorowanie zabezpieczeń kont i danych użytkowników systemu UNIX
 • Zapoznanie z instalacją i konfiguracją komputera w sieci Internet.
Pełny opis:

 • Instalacja systemu UNIX, praca z repozytoriami, uaktualnianie systemu
 • Konta użytkowników, zasady ich tworzenia, narzędzia systemowe dla zarządzania kontami
 • Konfiguracja komputera w sieci, serwer DHCP
 • Usługa DNS, kompilacja i konfiguracja serwer bind
 • Wykorzystanie w systemie biblioteki openssl, jej zastosowanie 
 • Elementy AMP: kompilacja i instalacja serwerów MySQL i apache oraz programu php 
 • Usługi związane z pocztą elektroniczną : kompilacja i konfiguracja serwerów smtp, pop3 oraz imap
 • Serwery systemów sieciowych plików: nfs, samba 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • System man, dokumentacja UNIXa
 • Dokumentacja systemu Solaris dostępna na stronie WWW Wydziału
 • Dokumenty rfc protokołów sieciowych 
Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja działających serwerów usług sieciowych,

2. Przedstawienie referatu na temat kompilacji, instalacji oraz konfiguracji wyznaczonego serwera usługi sieciowej

3. Przedstawienie analizy logów wyznaczonego serwera.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kurpiel
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Paweł Lebioda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian, Marcin Gąsiorek, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.