Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1BADz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st. inż., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Inf., I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia I stopnia, 2 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 2 rok
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

3 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia

22 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury

50 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu, opracowanie referatu, implementacja projektu


RAZEM: 135 godz.

4 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

• ma podstawową wiedzę w zakresie relacyjnych baz danych : definiowania, korzystania i zabezpieczania bazy (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

• napisze w SQL podstawowe instrukcje z grupy DML, DDL;

• potrafi formułować w języku SQL rozbudowane zapytania

• utworzy w języku encji i związków prosty model konceptualnej bazy danych i przekształci go w model relacyjny

• poda podstawowe własności transakcji i sposoby unikania anomalii przy współbieżnym przetwarzaniu transakcji;

• wymieni kilka metod zabezpieczania baz danych;

• potrafi pozyskiwać informacje z literatury (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• przekazuje innym swoją wiedzę w zrozumiały sposób;

• właściwie rozumie sformułowania pytań i problemów, poprawnie posługuje się terminologią z zakresu relacyjnych baz danych (K_K05)

• rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych ( K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami systemów baz danych, z technologiami do projektowania, implementacji i korzystania z systemów baz danych, z zagrożeniami i sposobami zapewnienia bezpieczeństwa danym w bazach danych.

Omawiany jest przede wszystkim relacyjny system baz danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII, Helion, 2019

• S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases. Addison-Wesley 1995

• M. Winand, SQL Performance Explained: Everything Developers Need to Know about SQL Performance; Markus Winand 2012, https://use-the-index-luke.com/

• H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy Baz Danych. Pełny wykład, WNT 2006

Literatura uzupełniająca:

• J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2000

• Dokumentacja ORACLE http://docs.oracle.com/en/

• Dokumentacje funkcji i klauzul w SQL Standard oraz dialektach Oracle i PostgreSQL https://www.techonthenet.com/

• Codd, E. F. "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks."

• B. Karwin, SQL antipatterns: avoiding the pitfalls of database programming. Pragmatic Bookshelf, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

(ocena końcowa po 2020r.)

30% ocena z laboratoriów

55% ocena z egzaminu

15% projekt (omówienie podczas części ustnej egzaminu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Skowrońska
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Mirosława Skowrońska, Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska, Mirosława Skowrońska
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Mirosława Skowrońska, Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska, Mirosława Skowrońska
Prowadzący grup: Agnieszka Goroncy, Mirosława Skowrońska, Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Agnieszka Goroncy, Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się od praktycznej strony z językiem SQL, zaś na wykładzie omówione zostaną koncepcje związane z architekturą SZBD, modelem relacyjnym i językami zapytań

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia systemu baz danych.

• Relacyjny model danych.

• SQL - relacyjny język zapytań; implementacja standardu SQL w różnych SZBD

• Model encji i związków (ER) i zastosowanie do tworzenia projektu konceptualnej bazy danych i jego przekształcenia do modelu relacyjnego.

• Zaawansowane koncepcje związane z wyszukiwaniem danych w RSZBD, antywzorce w RSZBD

• Bezpieczeństwo baz danych.

• Transakcje; metody kontroli współbieżności transakcji w bazach danych.

• Optymalizacja zapytań.

• Rozproszone bazy danych

• NoSQL i alternatywne języki zapytań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Jerzy Szymański, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się od praktycznej strony z językiem SQL, zaś na wykładzie omówione zostaną koncepcje związane z architekturą SZBD, modelem relacyjnym i językami zapytań

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia systemu baz danych.

• Relacyjny model danych.

• SQL - relacyjny język zapytań; implementacja standardu SQL w różnych SZBD

• Model encji i związków (ER) i zastosowanie do tworzenia projektu konceptualnej bazy danych i jego przekształcenia do modelu relacyjnego.

• Zaawansowane koncepcje związane z wyszukiwaniem danych w RSZBD, antywzorce w RSZBD

• Bezpieczeństwo baz danych.

• Transakcje; metody kontroli współbieżności transakcji w bazach danych.

• Optymalizacja zapytań.

• Rozproszone bazy danych

• NoSQL i alternatywne języki zapytań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.