Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium grafiki i multimediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1LGM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Laboratorium grafiki i multimediów
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st. inż., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Inf., I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w języku C i C++. Znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godzin - laboratorium

60 godzin - praca własna (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań bieżących)

15 godzin - praca własna (przygotowanie projektu zaliczeniowego)


RAZEM: 120 godzin

4 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu 1000-I1LGM student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia licencjackie):


W1: zna najważniejsze formaty graficzne i ich reprezentację w pamięci komputera (KW_02, K_W05);

W2: zna najważniejsze modele przestrzeni barw, ich własności i zastosowania (K_W02);

W3: zna afiniczne przekształcenia geometryczne i metody rzutowania przestrzennego na płaszczyznę ekranu wraz z ich zapisem w języku macierzy (K_W01, KW_02).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu 1000-I1LGM student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia licencjackie):


U1: umie zaimplementować podstawowe algorytmy rasteryzacji prymitywów geometrycznych (K_U01, K_U02, K_U07, K_U08);

U2: umie zaimplementować podstawowe algorytmy teksturowania (K_U01, K_U02, K_U07, K_U08);

U3: umie zaimplementować podstawowe modele oświetlenia i cieniowania sceny trójwymiarowej (K_U01, K_U02, K_U07, K_U08);

U4: umie zaprojektować i zaimplementować w wybranej bibliotece programistycznej graficzny interfejs użytkownika (K_U05, K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu 1000-I1LGM student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia licencjackie):


K1: potrafi modyfikować algorytmy i dostosowywać je do konkretnych zadań (K_K02);

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania, jest systematyczny (K_K04);

K3: samodzielnie wykonuje zadania programistyczne, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze i w Internecie (K_K07).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Laboratorium przeznaczone dla studentów studiów I stopnia na kierunku informatyka. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami grafiki komputerowej zarówno 2D jak i 3D.

Pełny opis:

 • Reprezentacja cyfrowa obrazu, narzędzia, biblioteki, tworzenie bitmap.
 • Algorytmy rysowania odcinków (naiwny i Bresenhama), anti-aliasing.
 • Algorytmy rysowania okręgów i elips (naiwny, Bresenhama).
 • Reprezentacja krzywych (krzywe Béziera, B-spliny, NURBS-y).
 • Reprezentacja i wypełnianie wielokątów.
 • Modele barw (RGB, CMYK, HSV).
 • Blending-modes.
 • Podstawowe transformacje geometryczne w zastosowaniu do obróbki bitmap.
 • Morphing.
 • Teksturowanie trójkątów, transformacja perspektywiczna.
 • Grafika 3D - podstawowa reprezentacja świata, podstawowe przekształcenia.
 • Modele oświetlenia (flat, Gouraud, Phong). Światło emisyjne i absorbcyjne.
 • Wyznaczanie powierzchni widocznych (Z-bufor).
 • Generowanie siatek trójkątnych.
 • Przetwarzanie siatek trójkątnych. 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • J.D. Foley, A. van Dam, S.K. Feiner, J.F. Hughes, R.L. Phillips, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca:

 • J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4. Second Edition, Prentice Hall 2008
Metody i kryteria oceniania:

-) Wykonanie przynajmniej 80% zadań programistycznych realizowanych w ramach laboratorium, polegających na samodzielnej implementacji omawianych algorytmów

-) Przygotowanie indywidualnego projektu zaliczeniowego dotyczącego grafiki trójwymiarowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej, Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Andrzej Rutkowski, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej, Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Tomasz Grzona, Jakub Narębski, Andrzej Rutkowski, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.