Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy projektowania stron www

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PPWWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania stron www
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia I stopnia, 1 rok
Informatyka, studia I stopnia, 2 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności programistyczne, obsługi programów tekstowych i przeglądarki internetowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin: laboratorium

15 godzin: przygotowanie projektu zaliczeniowego


Razem: 30 godzin

1 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna podstawy projektowania stron WWW oraz interfejsów użytkownika, z

wykorzystaniem podstawowych technologii (html i css) i standardowych narzędzi serwerowych. (K_W03, K_W04)

W2: zna podstawowe aspekty publikacji informacji w internecie. (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi prawidłowo publikować informacje w Internecie

posługuje się językiem HTML (Hypertext Markup Language), uwzględniając podstawy zagadnień dostępności i Semantic Web (semantyczne aspekty publikacji w sieci) (K_U05, K_U06,K_U15);

U2: posługuje się językiem CSS (Cascade Style Sheets), uwzględniając zagadnienia responsywnego formatowania treści, separacji layoutu od treści (K_U05, K_U06,K_U15).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania;

dba o szczegóły (K_K03);

K2: jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K04);

K3: samodzielnie realizuje cele, potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K04, K_U02).

Metody dydaktyczne:

Laboratorium, podczas których student poznaje zagadnienia tworzenia stron www.

Przygotowanie projektu, podczas którego student szuka potrzebnej dodatkowej wiedzy w Internecie, szuka rozwiązań problemów na forach internetowych.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem stron www.

Pełny opis:

1. HTML5

a. Podstawy: wprowadzenie, budowa dokumentu HTML

b. Semantyka i podstawowe znaczniki, head, meta

c. Podstawowe elementy stron WWW: linki, obrazki, przyciski, listy, formatowanie

tekstu, tabele, komentarze, bloki, znaczniki grupujące (div), formularze.

2. CSS

a. Klasy, syntaktyka

b. Pseudoklasy, pseudoelementy

c. Tranzycje, animacje

d. Responsywność

3. JavaScript

a. Wprowadzenie, osadzenie w HTML

b. Zmienne, operatory, syntaktyka

c. Funkcje

d. Zdarzenia

e. Obiekty

f. Programowanie: instrukcje warunkowe, pętle

g. Pliki JSON

4. jQuery

a. Wyszukiwanie elementów (selektory)

b. Modyfikacja elementów

c. Efekty

d. Tworzenie elementów

e. obsługa zdarzeń

f. jQuery UI

5. PHP

a. Podstawy składni: instrukcje warunkowe, pętle, funkcje, typy danych

b. Podstawowe klasy i funkcje.

c. Obsługa zmiennych $_GET, $_POST, $_SESSION

d. Obsługa formularzy po stronie serwera.

6. technologia AJAX

a. Wprowadzenie

b. Wykorzystanie jQuery

c. Komunikacja z własnym skryptem.

d. Wykorzystanie zewnętrznych API

7. Przegląd bibliotek

Literatura:

https://www.w3schools.com

https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/JavaScript

https://api.jquery.com/

https://api.jqueryui.com/

https://www.php.net/manual/en/index.php

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest:

* regularne uczestnictwo w zajęciach

* wykonywanie ćwiczeń przypisanych danym zajęciom

* stworzenie projektu końcowego (W1, W2, U1, U2)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Mariusz Kaniecki, Witold Kraśkiewicz, Mateusz Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Uwagi:

Pierwsze zajęcia dla grupy LA odbędą się zdalnie na platformie moodle z wykorzystaniem komunikatora BBB, klucz dostępu do kursu w moodle to www22A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)