Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1TNAI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w praktyce
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Programowanie III Java

Podstawy programowania obiektowego

Programowanie II C++


Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia: 30h

Przygotowywanie zadań własnych: 90h

Studiowanie literatury: 30h

RAZEM: 150h

Punkty ECTS: 6

Efekty uczenia się - wiedza:

- Znajomość narzędzi programistycznych i komunikacyjnych / Slack

- Znajomość systemów zarządzania treścią: Git

- Znajomość CRUD

- Znajomość Cloud

- Znajomość HTTP/CSS/JS/REST

- Znajomość MVC/ SpringMVC

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi programistycznych i nowoczesnych frameworków programistycznych

Umiejętność czytania dokumentacji nowoczesnych narzędzi i praca z repoozytoriami

Korzystanie z gotowych frameworków oraz aspekty ich integracji i kooperacji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia umiejętności i wiedzy dotyczącej nowoczesnych technologii

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

-Warsztaty

-Praca własna

Metody dydaktyczne eksponujące :

-Pokaz programowania

Metody dydaktyczne podające:

-Pokaz programowania

Metody dydaktyczne poszukujące:

-Projekty własne.

-Studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie współczesnych narzędzi programistycznych i pomocniczych wykorzystywanych do tworzenia aplikacji webowych z podziałem na częście backend/frontend, w szczególności mikroserwisów, opartych o język programowania Java.

Przedmiot skupia się na komplementarnym podejściu do procesu wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem wszystkich narzędzi niezbędnych do efektywnego poruszania się programisty w środowisku zaawansowanych zespołów programistycznych.

Pełny opis:

Poruszane na zajęciach tematy to między innymi

Slack - zaawansowana praca z narzędziami komunikacyjne dla programistów i zespołów

Git i github - zaawansowana praca z narzędziami kontroli wersji

CRUD - create, read, update and delete (pol. utwórz, odczytaj, aktualizuj i usuń) - cztery podstawowe funkcje w aplikacjach korzystających z pamięci trwałej, które umożliwiają zarządzanie nią.

CLOUD - tworzenie aplikacji opartych o chmurę obliczeniową

Heroku - zaawansowana praca z narzędziami Heroku (platforma chmurowa stworzona w modelu PaaS obsługująca kilka języków programowania), obsługującymi proces budowania i dystrybucji aplikacji

HTTP - zaawansowana praca z komunikacją w sieci (protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych to protokół sieci WWW)

cURL - zaawansowana praca z bibliotekę obsługującą zapytania sieciowe

REST - styl architektury oprogramowania opierający się o zbiór wcześniej określonych reguł opisujących jak definiowane są zasoby, a także umożliwiających dostęp do nich.

Java -zaawansowana praca z językiem Java.

Spring MVC - szkielet tworzenia aplikacji (ang. application framework) w języku Java dla platformy Java Platform, Enterprise Edition

MVC - wzorzec architektoniczny służący do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika.

Testy jednostkowe - metoda testowania tworzonego oprogramowania poprzez wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów (jednostek) programu – np. metod lub obiektów w programowaniu obiektowym lub procedur w programowaniu proceduralnym.

Spock - zaawansowana praca z frameworkiem umożliwiającym testowanie oprogramowania

HTML - frontend - narzędzia tworzenia responsywnego frontendu dla aplikacji sieciowej

CSS - stykle kaskadowe - narzędzia tworzenia responsywnego frontendu dla aplikacji sieciowej

JS - Frameworki Javascript - narzędzia tworzenia responsywnego frontendu dla aplikacji sieciowej

Netlify - platforma wspomagająca tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych.

Literatura:

Thinking in Java, Bruce Eckel, Prentice-Hall Inc. 1998.

Java: podstawy, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Helion, 2008.

Thinking in Java, Bruce Eckel, Helion 2003.

Praktyczny kurs Java: opanuj jezyk programowania, który zmienił oblicze sieci, Marcin Lis, Helion 2007.

Pro Spring 5: An In-Depth Guide to the Spring Framework and Its Tools, 5th Edition

Spring Microservices in Action

Cloud Native Java. Designing Resilient Systems with Spring Boot, Spring Cloud, and Cloud Foundry. Josh Long, Kenny Bastani

Spring 5 Recipes: A Problem-Solution Approach, Josh Long, Daniel Rubio, Marten Deinum

A Step-by-Step Guide: GitBook on Netlify, Aaron Autrand, December 8, 2015,

Metody i kryteria oceniania:

Praca na zajęciach i praca własna. Zaliczenie na podstawie zrealizowanych zadań i projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Jarosław Długosz, Jakub Westfalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Jarosław Długosz, Jakub Westfalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.