Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do metod numerycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1WMN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metod numerycznych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia I stopnia, 3 rok
Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 3 rok
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z analizy matematycznej, algebry liniowej oraz wstępu do informatyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykładów + 30 godzin laboratorium + 120 godzin praca własna.

Efekty uczenia się - wiedza:

Rozumienie roli i znaczenia formalizmu matematycznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność stosowania wiedzy matematycznej do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką, umiejętność posługiwania się pakietem numerycznym Matlab.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Sumienność i dokładność.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i ćwiczenia laboratoryjne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie przykładów problemów matematycznych, które można łatwo rozwiązać z użyciem komputera. W czasie zajęć laboratoryjnych realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia poruszane na wykładzie (w oparciu o pakiet Matlab).

Pełny opis:

 • Arytmetyka komputerowa: arytmetyka zmiennopozycyjna, liczby maszynowe, błędy bezwzględne i względne, odejmowanie bliskich wielkości, algorytmy stabilne i niestabilne, uwarunkowania.
 • Metoda bisekcji.
 • Metoda Newtona.
 • Metoda siecznych.
 • Punkty stałe i metody iteracyjne.
 • Obliczanie pierwiastków wielomianów.
 • Rozwiązywanie układów równań liniowych.
 • Algorytm eliminacji Gaussa.
 • Rozkład Cholesky'ego.
 • Normy i analiza błędów.
 • Interpolacja wielomianowa.
 • Wielomiany interpolacyjne Czebyszewa.
 • Różniczkowanie numeryczne i ekstrapolacja Richardsona.
 • Całkowanie numeryczne. Metoda trapezów.
 • Kwadratury Gaussa.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • R. Dautray, J-L. Lions, Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Springer, Berlin 1993, tomy 1-6.
 • A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa 1992.
 • A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983. 

Literatura uzupełniająca:

 • D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.
 • W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia 1996. 
Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem przedmiotu. Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) na podstawie rozwiązania zadań mających na celu implementację komputerową wybranych algorytmów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie przykładów problemów matematycznych, które można łatwo rozwiązać z użyciem komputera. W czasie zajęć laboratoryjnych realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia poruszane na wykładzie.

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów studiów informatycznych I stopnia.

Pełny opis:

1) Arytmetyka komputerowa: arytmetyka zmiennopozycyjna, liczby maszynow, błędy bezwzględne i względne, odejmowanie bliskich wielkości, algorytmy stabilne i niestabilne, uwarunkowania.

2) Metoda bisekcji.

3) Metoda Newtona.

4) Metoda siecznych.

5)Punkty stałe i metody iteracyjne.

6) Obliczanie pierwiastków wielomianów.

7) Rozwiązywanie układów równań liniowych.

8) Algorytm eliminacji Gaussa.

9) Rozkład Cholesky'ego.

10) Normy i analiza błędów.

11) Interpolacja wielomianowa.

12) Wielomiany interpolacyjne Czebyszewa.

13) Różniczkowanie numeryczne i ekstrapolacja Richardsona.

14) Całkowanie numeryczne. Metoda trapezów.

15) Kwadratury Gaussa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Dautry, J-L. Lions, Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Springer, Berlin 1993, tomy 1-6.

A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa 1992.

A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.

Literatura uaupełniająca:

D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.

W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia 1996.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Dariusz Borkowski, Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wskazanie przykładów problemów matematycznych, które można łatwo rozwiązać z użyciem komputera. W czasie zajęć laboratoryjnych realizowane są w sposób praktyczny zagadnienia poruszane na wykładzie.

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów studiów informatycznych I stopnia.

Pełny opis:

1) Arytmetyka komputerowa: arytmetyka zmiennopozycyjna, liczby maszynow, błędy bezwzględne i względne, odejmowanie bliskich wielkości, algorytmy stabilne i niestabilne, uwarunkowania.

2) Metoda bisekcji.

3) Metoda Newtona.

4) Metoda siecznych.

5)Punkty stałe i metody iteracyjne.

6) Obliczanie pierwiastków wielomianów.

7) Rozwiązywanie układów równań liniowych.

8) Algorytm eliminacji Gaussa.

9) Rozkład Cholesky'ego.

10) Normy i analiza błędów.

11) Interpolacja wielomianowa.

12) Wielomiany interpolacyjne Czebyszewa.

13) Różniczkowanie numeryczne i ekstrapolacja Richardsona.

14) Całkowanie numeryczne. Metoda trapezów.

15) Kwadratury Gaussa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Dautry, J-L. Lions, Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Springer, Berlin 1993, tomy 1-6.

A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa 1992.

A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.

Literatura uaupełniająca:

D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.

W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.