Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M1802 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki i teorii mnogości (zbiory częściowo uporządkowane, relacje równoważności i klasy abstrakcji) oraz teorii języków formalnych (automaty skończone i języki regularne).

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład - 30 godzin


praca własna, studiowanie literatury - 30 godzinRAZEM: 60 godzin


2 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

[W1] rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego oraz matematycznych podstaw informatyki (K_W01)


Efekty uczenia się - umiejętności:

[U1] potrafi przedstawić zastosowania informatyki w wybranej dziedzinie (K_U06)

[U2] umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach (K_U07)

[U3] potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

[K1] krytycznej oceny swojej wiedzy i dalszego jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (K_K03)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem i analizą procesów systemów współbieżnych za pomocą elementarnych sieci Petriego.

Wykład połączony jest z seminarium magisterskim.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Sieci elementarne

2. Równoważności i postaci normalne

3. Procesy współbieżne

4. Synteza sieci elementarnych

5. Częściowe porządki i ślady Mazurkiewicza

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wolfgang Reisig, Grzegorz Rozenberg (ed.): Lecture on Petri Nets I: Basic Model, LNCS 1491, Springer 1998

Eric Badouel, Luca Bernardinello, Philippe Darondeau: Petri Net Synthesis, Springer 2015

Volker Diekert, Grzegorz Rozenberg (ed.): The Book of Traces, World Scientific 1995

Literatura uzupełniająca:

Claude Girault, Rudiger Valk: Petri Nets for Systems Engineering, Springer 2003

Einar Smith: Carl Adam Petri, Life and Science, Springer 2014

Violetta Koseska, Antoni Mazurkiewicz: Time Flow and Tenses, SOW 2010

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie (aktywnej) obecności na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mikulski
Prowadzący grup: Łukasz Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład monograficzny - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.