Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2NUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st, stacjonarne, 1-2 rok, przedmioty do wyboru (podstawowe)
Inf., II st, stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru (podstawowe)
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw analizy matematycznej i algebry liniowej, podstawowa wiedza ze wstępu do metod numerycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium + 120 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

Rozumienie roli i znaczenia formalizmu matematycznego, znajomość metod algorytmicznego rozwiązywania problemów obliczeniowo trudnych (aproksymacja, FFT, itp). Znajomość zasad działania najważniejszych algorytmów numerycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność wyrażania problemów obliczeniowych w języku matematyki, umiejętność posługiwania się Matlabem.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kreatywność, sumienność i dokładność.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i ćwiczenia laboratoryjne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Kurs ten jest kontynuacją kursu "Wstęp do metod numerycznych" dla studentów informatyki studiów I st. Na wykładzie omawiane są zaawansowane algorytmy numeryczne, które można stosować w aplikacjach komputerowych. Na ćwiczeniach słuchacze wykonują implementację wybranych algorytmów w Matlabie.

Pełny opis:

  • Aproksymacja funkcji:podstawy i zastosowania funkcji B-sklejanych, aproksymacja średniokwadratowa i jednostajna, interpolacja trygonometryczna, szybkie przekształcenie Fouriera.
  • Programowanie liniowe i zagadnienia pokrewne: algorytm sympleks.
  • Optymalizacja:metody spadku, wyżarzanie symulowane, programowanie wypukłe.
  • Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych: zastosowanie wzoru Taylora, metoda Eulera, metody Rungego-Kutty, metoda adaptacyjna Rungego-Kutty-Fehlberga, metody wielokrokowe.
  • Rozwiązywanie numeryczne równań różniczkowych cząstkowych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

  • R. Dautray, J-L. Lions, Mathematical Analysis and Numerical Mathods for Science and Technology, Springer, Berlin 1993, tom 1-6.
  • A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

  • A. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.
  • W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia 1996.
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem wykładów. Podstawą do zaliczenia wykładów jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (na ocenę) na podstawie dokonanych implementacji wybranych algorytmów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.