Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do kryptografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2WKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kryptografii
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 2 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 2 rok
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=337
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy arytmetyki (liczby pierwsze, kongruencje, chińskie tw. o resztach), podstawy rachunku prawdopodobieństwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń

miniprojekty 40 godz.

przygotowanie bieżące do ćwiczeń 20 godz

przygotowanie do egzaminu 30 godz

egzamin 2 godz

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


 • opisuje klasyczne szyfry i wyjaśnia matematyczne podstawy ataku na nie (K_W05);

 • opisuje szyfry blokowe (DES, AES) oraz ich tryby pracy, analizuje ich konstrukcję (K_W05);

 • opisuje podstawowe kryptosystemy z kluczem publicznym (RSA, Diffego-Hellmana) oraz znane ataki na nie i wyjaśnia ich matematyczne podstawy (K_W01, K_W05);

 • przedstawia podstawowe protokoły kryptograficzne (K_W05).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


 • wyjaśnia matematyczne podstawy ataku na klasyczne szyfry (K_U01);

 • wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów współczesnych szyfrów blokowych dla ich bezpieczeństwa;(por. K_U04)

 • analizuje ataki na RSA i wyjaśnia ich podstawy matematyczne (K_U01);

 • analizuje bezpieczeństwo protokołów kryptograficznych.(K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


 • przedstawia zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji (K_K02)

 • rozumie zagrożenia wyniokające z niedbałej implementacji protokołów kryptograficznych. (por. K_K01)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów kierunku informatyka. Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z elementami współczesnych protokołów kryptograficznych w stopniu umożliwiającym zrozumienie teoretycznych podstaw ich bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń.

Pełny opis:

 • Podstawy matematyczne: skończone grupy cykliczne, pierścienie Zm, ciała skończone. 
 • Szyfry Cezara, Vigenere'a i Hilla i ich kryptoanaliza. 
 • Współczesne szyfry blokowe: DES i AES.
 • Tryby pracy szyfrów blokowych, szyfry strumieniowe.
 • Kryptosystem RSA i podstawowe ataki na system.
 • Zagadnienie logarytmu dyskretnego i szyfry na nim oparte.
 • Problem Diffiego-Hellmana i jego związek z zagadnieniem logarytmu dyskretnego.
 • Grupa punktów wymiernych krzywej eliptycznej i kryptografia eliptyczna.
 • Podpis cyfrowy.
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie.
 • Infrastruktura kluczy publicznych (PKI).
 • Technologia blockchain i kryptowaluty.
 • Problemy kratowe i kryptografia postkwantowa.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • J.A. Buchmann, Wprowadzenie do kryptografii, PWN, Warszawa 2006. 
 • B. Schneier, Kryptografia dla praktyków, WNT, Warszawa 2000.
 • W. Kraśkiewicz, Wstęp do kryptografii, UMK 2012

Literatura uzupełniająca:

 • A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone, Kryptografia stosowana, WNT, Warszawa 2005. 
Metody i kryteria oceniania:

Ćłiczenia: zaliczane na podstawie projektów. Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaarówno ćwiczenia jak i wykład będą prowadzone stacjonarnie

Do przedmiotu prowadzone są kursy na moodle, które będą przede wszystkim służyć do zadań i w razie ewentualnego uzdalnienia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaarówno ćwiczenia jak i wykład będą prowadzone stacjonarnie

Do przedmiotu prowadzone są kursy na moodle, które będą przede wszystkim służyć do zadań i w razie ewentualnego uzdalnienia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaarówno ćwiczenia jak i wykład będą prowadzone stacjonarnie

Do przedmiotu prowadzone są kursy na moodle, które będą przede wszystkim służyć do zadań i w razie ewentualnego uzdalnienia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaarówno ćwiczenia jak i wykład będą prowadzone stacjonarnie

Do przedmiotu prowadzone są kursy na moodle, które będą przede wszystkim służyć do zadań i w razie ewentualnego uzdalnienia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)