Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane technologie webowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2WTW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wybrane technologie webowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru
Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka C/C++

Znajomość języka C#/Java

Umiejętność programowania obiektowego

Znajomość

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

30 godz. - ćwiczenia

40 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

40 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu.

2 godz. - egzamin

Razem 142 godziny

6 ptk ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, skryptowy, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (X1A_W01, X1A_W03, X1A_W04, X1A_W05)

K_W11 ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania

K_W03 zna podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języka programowania (PHP ASP.NET JAVAEE JAVASCRIPT NODJS I JQUERY)

K_W02 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, technologii sieciowych, grafiki i komunikacji człowiek-komputer,

K_W12 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych, model klient-serwer,

K_W13 - ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki (w zakresie stron internetowych, uwzględniając aspekty ochrony danych osobowych)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 potrafi pracować indywidualnie, potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

K_U22 projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową

K_U14 posiada umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z wykorzystaniem baz danych

K_U15 potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych

K_U26 tworzy, ocenia i realizuje plan testowania oprogramowania K_U22 projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową (MVC)

K_U01 - potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

K_U02 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

K_U13 - potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

K_K04 Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K_K06 Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych


Metody dydaktyczne:

1) Wykład z prezentacją i pokazami

2) Ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia traktują o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych do tworzenia serwisów webowych. Opowiadają również o stosowanych rozwiązaniach i sposobach projektowania interfejsów użytkownika z wykorzystaniem najnowszych technologii www.

Pełny opis:

W ramach wykładu i ćwiczeń student zapozna się z technologiami HTML4, HTML5, CSS3, PHP, JQuery, AJAX, JSP, LIFERAY, ASP;

pozna serwery www Tomcat, IIS, Apache; pozna podstawy projektowania stron www oraz interfejsów użytkownika; zapozna się z aspektami bezpieczeństwa serwisów internetowych (także wymaganiami bezpieczeństwa), oraz technikami pozycjonowania stron www.

1. Technologie UI

1.1. HTML5+CSS3+Grafika+Optymalizacja

1.2. JavaScript i frameworki

1.3. Ajax i jQuery

1.4. Zasady projektowania webowych UI

1.5 SinglePage App

2. Technologie serwerowe

2.1 PHP

2.2 Java, JSP, WebServices

2.3 Portale internetowe - Liferay

2.4 NODE JS

2.5 ASP.NET

3. Aspekty technologii webowych

3.1 Aplikacje mobilne

3.2 Bezpieczeństwo danych aplikacji webowych - bazy danych

3.3 Trendy w projektowaniu serwisów WWW

3.4 Internet of Things

3.5 Semantic Web

Literatura:

Wstęp do HTML5 i CSS3, Bartosz Danowski, ISBN: 978-83-246-3076-9

PHP5. Zaawansowane programowanie, Edward Lecky-Thompson, Heow Eide-Goodman, Steven D. Nowicki, Alec Cove; ISBN: 83-7361-825-2

PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw; ISBN: 83-7361-997-6

PHP i jQuery. Receptury; Vijay Joshi; ISBN: 978-83-246-3350-0

Literatura uzupełniająca:

The Smashing Book #1

The Smashing Book #2

The Smashing Book #3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie zrealizowanych w trakcie zajęć zadań samodzielnych.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie projektowej (realizacji zleconych w ramach przedmiotu zadań projektowych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.