Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zastosowania informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2WZIl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zastosowania informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 2 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zaznajomiony jest z podstawami technik informatycznych w szczególności w konstrukcji złożonych systemów oraz metod przetwarzania grafiki komputerowej.


Kod zespołu na MS Teams 2024: cwx7igy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykład.

30 godzin laboratoria.

50 godzin praca własna.


1godzina egzamin.


4 pk. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma wiedzę na temat wykorzystania informatyki w medycynie i kulturze.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi charakteryzować rodzaje obrazowania medycznego.

Potrafi wybrać odpowiednie oprogramowanie dotyczące szeroko pojętej wizualzacji 3D.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Nawiązuje i utrzymuje współpracę z innymi;

dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie

zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych. (K_K01)

2. Zna i przestrzega zasady i normy

obowiązujące informatyków, w tym normy etyczne; rozumie

społeczną rolę zawodu informatyka. (K_K09)

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezenacji multimedialnych.

Laboratoria prowadzone w formie konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Wykład poświęcony zastosowaniom informatyki w wybranej dziedzinie.

Studenci zapoznają się z problematyką informatyzacji szeroko pojętej opieki zdrowotnej od problematyki zbierania i przetwarzania informacji medycznej, w szczególności zagadnienia związane z wizualizacją danych medycznych.

Pełny opis:

Plan zajęć:

 1. Rozwiązania informatyczne wspierające postawienie diagnozy.
 2. Problematyka elektronicznego rekordu pacjenta.
 3. Przegląd metod pozyskiwania danych medycznych.
 4. Problematyka składowania danych medycznych, systemy PACS.
 5. Wizualizacja danych medycznych.
Literatura:

 1. R. Rudowski (ed.) Informatyka medyczna. Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest oddanie projektów programistycznych według specyfikacji podanej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kod zespołu na MS Teams: w5eesfv

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kod zespołu na MS Teams: z30dd56

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kod zespołu na MS Teams: z30dd56

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kod zespołu na MS Teams: z30dd56

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)