Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administrowanie bazą danych Oracle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2Z0801 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Administrowanie bazą danych Oracle
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru
Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, 1-2 rok, przedmioty do wyboru (podstawowe)
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. – wykład

1 godz. - egzamin

30 godz. - ćwiczenia:

60 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

30 godz. praca własna - przygotowanie do egzaminu.


RAZEM: 151 godz.

6 pkt. ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma wiedzę na temat podstawowych zadań administratora bazy danych i narzędzi do realizacji typowych zadań administratora bazy danych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

• Potrafi zainstalować wybrany serwer bazy danych,

utworzyć i skonfigurować bazę

• Utworzy w bazie potrzebne obiekty do zarządzania użytkownikami

• Sporządza różne kopie bezpieczeństwa bazy i wykorzystuje je do odtworzenia bazy po awarii

• Potrafi wykorzystać wybrane zaawansowane metody zabezpieczania bazy danych

• Tworzy repliki ważnych danych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania

• Jest zdolny do systematycznej pracy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest omówienie podstawowych zadań administratora bazy danych, sposób ich realizacji w wybranym systemie baz danych oraz wykorzystanie wybranych narzędzi do administrowania bazą danych.

Pełny opis:

Omawiane są następujące zagadnienia :

• Logiczny i fizyczny model bazy danych

• Przykłady narzędzi do tworzenia i administrowania bazą danych

• Tworzenie bazy danych

• Podstawowe mechanizmy zabezpieczania bazy danych : użytkownicy, uprawnienia, role, profile

• Zarządzanie przestrzenią dla obiektów

• Sporządzanie kopii bezpieczeństwa

• Odtwarzanie bazy danych po awarii

• Wybrane zaawansowane metody bezpieczeństwa baz danych

• Architektura rozproszonych baz danych

Literatura:

• H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Systemy Baz Danych. Pełny wykład, WNT 2006

• T. Connoly, C. Begg, Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce, ReadMe, 2004

• Dokumentacja Oracle https://docs.oracle.com

• B.Bryla, L.Loney, Oracle Database 11g. Podręcznik administratora bazy danych, Helion 2010

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

zaliczenie laboratorium na podstawie wykonywanych w trakcie zajęć zadań;

egzamin na ocenę sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne przy komputerze;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Skowrońska, Jerzy Szymański
Prowadzący grup: Mirosława Skowrońska, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Skowrońska
Prowadzący grup: Mirosława Skowrońska, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.