Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1ADA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Analiza danych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaleca się zaliczenie kursu z rachunku prawdopodobieństwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (15h wykład + 15h laboratorium),

- czas poświęcony na bieżące przygotowanie do zajęć: 25h,

- czas poświęcony na przygotowanie do zaliczenia: 20h.

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa w stopniu

wystarczającym do opisu i analizy eksperymentu losowego i

przeprowadzania prostego rozumowania statystycznego (K_W09),

- ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i etapów badania

statystycznego i analizy danych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie analizy danych (K_U28),

- potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny

eksperymentu losowego (K_U30),

- umie posługiwać się statystycznymi charakterystykami populacji

i ich odpowiednikami próbkowymi (K_U34),

- umie przeprowadzić proste wnioskowanie statystyczne, także z

wykorzystaniem narzędzi komputerowych (K_U35).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych; dostrzega

zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami

statystyki matematycznej (K_K01),

- pracuje systematycznie i umie samodzielnie realizować uzgodnione

cele; dotrzymuje terminów (K_K06).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ten może być zalecony przez komisję kwalifikacyjną jako przedmiot wyrównawczy uczestnikom studiów 2. stopnia, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia tego przedmiotu w trakcie studiów 1. stopnia.

Celem wykładu jest elementarne wprowadzenie w problematykę

analizy i eksploracji danych.

Ćwiczenia prowadzone będą w laboratorium z używaniem pakietu SPSS i programu R.

Pełny opis:

  • Typowe problemy analizy danych, przykłady. Etapy badania statystycznego.
  • Zmienne i typy zmiennych. Rozkład częstości zmiennej. Graficzne przedstawienie danych.
  • Statystyka opisowa. Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.
  • Wstępna obróbka danych.
  • Wnioskowanie statystyczne. Estymacja parametrów rozkładów, testowanie hipotez statystycznych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

  1. Koronacki J., Mielniczuk J. Statystyka. WNT, Warszawa, 2001. 
  2. Larose D. T. Metody i modele eksploracji danych. PWN, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca:

  1. Brandt S. Analiza danych. PWN, Warszawa, 1998.
  2. Stanisz A. Przystępny kurs statystyki, tom 1. StatSoft Polska, Kraków, 1998.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie sprawdza osiągnięcie efektów K_W09, K_U30, K_U34, K_U35, K_K01.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zaigrajew
Prowadzący grup: Wojciech Rejchel, Aleksander Zaigrajew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.