Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1EMG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin - ćwiczenia z udziałem nauczyciela

10 godzin - praca własna, przygotowująca do zajęć we własnym zakresie

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna mechanizm powstawania głosu, potrafi scharakteryzować choroby zawodowe głosu, metody rozluzniające w obrębie aparatu mowy i techniki relaksacyjne , służące prawidłowej impostacji i emisji.Zapoznał się z podstawami higieny głosu i metodami leczenia w przypadku niedyspozycji. Zna podstawy dobrego wystąpienia i wpływu stresu na pracę głosem.Poznał znaczenie komunikacji pozawerbalnej, która uzupełnia lub zastępuje werbalną.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wykorzystać wszystkie rezonatory i podnosić podniebienie miękkie z jednoczesnym rozlużnieniem języka przy prawidłowej postawie ciała podczas pracy głosem. Potrafi swobodnie oddychać i frazować podczas wypowiedzi. Potrafi zinterpretować wypowiadany tekst, znając podstawy prawidłowej artykulacji, dykcji i wyrazistości mowy w połączeniu z impostacją głosu opartą na kości ogonowej z jednoczesnym podniesieniem podniebienia miękkiego i rozlużnieniu żuchwy. Potrafi prawidłowo akcentować słowa i zdania , obowiązujące w języku polskim.Potrafi aktywnie słuchać i szanować wypowiedż rozmówcy.Potrafi tak pracować głosem, by omijać przednią część krtani tzw.mówienie na plecy, by nie doprowadzić do choroby zawodowej zwanej" guzki śpiewacze" , która na długi czas pozbawia nauczyciela pracy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


Dzięki prawidłowemu posługiwaniu się głosem, student swobodnie nawiązuje komunikację werbalną.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

student nabywa podstawowe umiejętności posługiwania się głosem. Szuka indywidualnych , właściwych tylko jemu technik znajdowania tzw."jego głosu", który jest jego wizytówką. Swobodnie operuje głosem jako "narzędziem nauczyciela" . Ma świadomość, że głos może być podstawowym narzędziem do przekazywanej wiedzy na poziomie dydaktycznym. Możemy" zabić "głosem treści, które jako nauczyciele przekazujemy lub je wzmocnić. Barwa głosu, natężenie wypowiedzi, tempo, temperatura emocji w przekazie werbalnym oraz poza nim.Podczas ćwiczeń nabywa umiejętności pracy nad emocjami,wyrazistością mowy i emisją głosu, które mają związek z podaniem czy przekazem treści programowych przedmiotu.

Pełny opis:

Podczas pierwszych ćwiczeń grupowych , student nabywa umiejętności poznawczych integracji z grupą, z którą będzie współpracował. Tzw. ćwiczenia integracyjne. Tu nie tylko identyfikuje swoją pozycję w grupie ćwiczeniowej, ale również uruchamia w sobie obserwatora grupy jako nauczyciela. Następnie poznaje i przećwiczy na sobie wszelkie techniki oddychania, relaksacji, pozytywnego nastawienia do pracy z grupą , pod kątem prawidłowej emisji głosu oraz tzw. "radości mówienia". Uczy się tzw. prowadzenia głosu: z pięt poprzez puste nogi jak u ptaka, po pośladki, kręgosłup, do odcinka szyjnego, z pominięciem przedniej części krtani, by rozlużniając język i żuchwę/ dzięki między innymi ćwiczeniom z korkiem, dojść do pełnego rozlużnienia, podnieść podniebienie miękkie i z pełną świadomością oparwszy się na kości ogonowej , zbudować czysty dźwięk na kości ogonowej a wysłany w świat dzięki podniesieniu podniebienia miękkiego z wykorzystaniem wszystkich rezonatorów , które dzięki tej metodzie mogą służyć przyszłemu nauczycielowi, by głos był jasny, zdrowy i mocny, a nauczyciel swobodnie nim operował. Służą temu ćwiczenia, które proponuję studentom na zajęciach. Cały cykl zajęć oparty jest na niezliczonej ilości ćwiczeń, dzięki którym student ma możliwość w przyjaznej atmosferze zapoznać się i przećwiczyć wyżej podane zagadnienia w temacie swobodnego i świadomego czyt.zdrowego, operowania głosem.Dzięki ćwiczeniom poznaje również konsekwencje nieprawidłowej emisji głosu, nieprawidłowej artykulacji i dykcji oraz akcentowania słów oraz zdań w zależności od intencji mówcy oraz zasad języka polskiego.Zapoznaje się z medycznymi oraz niekonwencjonalnymi metodami leczenia chorób tzw..zawodowych w obrębie leczenia nieżytu górnych dróg oddechowych.

Literatura:

Odsyłam studentów do zarejestrowanych na you tube w internecie, warsztatów prowadzonych przez panią Olgę Szwajgier dotyczących prawidłowej emisji głosu. Jej warsztat jest dla mnie podstawą moich zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie obecności na zajęciach i aktywnym udziale w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych. Rażąca nieobecność nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim , pozbawia go możliwości zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.