Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia przetwarzania dokumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1PPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia przetwarzania dokumentów
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Ekon, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obsługa komputera

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. – opanowanie materiału zawartego w materiałach

dydaktycznych

12 godz. – przygotowanie zadań domowych

5 godz. – przygotowanie i udział w testach i rozmowie zaliczeniowej

Razem: 32 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna podstawowe polecenia i środowiska systemu Latex

W2: zna podstawowe polskie zasady typograficzne

W3: zna jeden z programów do tworzenia grafiki matematycznej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: instaluje i konfiguruje narzędzia związane z systemem Latex

U2: tworzy dokumenty zawierające zaawansowany tekst

matematyczny

U3: posługuje się wybranym programem do tworzenia grafiki

matematycznej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: dba o estetyczny wygląd dokumentów, zgodny z polskimi

zasadami typograficznymi


Metody dydaktyczne:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów studiów I stopnia na kierunkach matematyka oraz matematyka i ekonomia. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem składu tekstu LaTeX. W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów matematycznych w LaTeX-u (prac magisterskich, referatów seminaryjnych itp.).

Zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym w formie kursu umieszczonego na platformie moodle. Kurs ten zawiera kompendium wiedzy LaTeX-a, liczne przykłady i ćwiczenia oraz testy i zadania sprawdzające.

Pełny opis:

 1. LaTeX - wprowadzenie
  • historia, zasada działania,
  • LaTeX, a programy typu WYSIWYG, logiczne i wizualne projektowanie dokumentów
  • instalacja niezbędnego oprogramowanie, metody kompilacji dokumentów.
 2. Podstawy LaTeX-a
  • struktura pliku wejściowego,
  • podstawowe klasy dokumentów,
  • polecenia, środowiska, pakiety,
  • LaTeX a język polski - pakiety babel, polski, inputenc, fontenc,
  • formatowanie tekstu.
 3. Matematyka w LaTeX-u
  • podstawowe symbole matematyczne,
  • pakiet amsmath,
  • formatowanie długich równań, środowiska align, gather, multline, split,
  • twierdzenia, definicje, dowody,
  • numeracja wzorów i twierdzeń, tworzenie odwołań do nich,
  • tworzenie grafów - pakiet XYpic.
 4. Tabele i listy
  • środowiska tabular i table,
  • listy numerowane i punktowane, pakiet enumerate.
 5. Grafika w LaTeX-u
  • tworzenie plików pdf w LaTeX-u,
  • wstawianie plików graficznych przygotowanych w programach zewnętrznych takich jak Maple, Matlab, GeoGebra,
  • przygotowanie grafiki w LaTeX-u - pakiet PSTricks.
 6. Praca dyplomowa w LaTeX-u
  • strona tytułowa,
  • logiczny podział dokumentu (rozdziały, sekcje, spis treści),
  • bibliografia i indeks,
  • podział dokumentu na kilka plików,
  • marginesy, nagłówki i inne ustawienia strony,
  • definiowanie własnych poleceń i środowisk, oraz zmiana poleceń istniejących
  • liczniki i ich modyfikacja
  • tworzenie połączeń hipertekstowych (linków)
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • L. Lamport, LaTeX: System opracowywania dokumentów. Podręcznik i przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2004.
 • B. Ziemkiewicz, J. Karłowska-Pik, LaTeX dla matematyków, UMK, Toruń 2013, latex.mat.umk.pl
 • T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e, 2007, dostępny online.

Literatura uzupełniająca:

 • F. Mittelbach, M. Goossens, J. Braams, D. Carlisle, Ch. Rowley, The LaTeX Companion (2nd Edition), Addison-Wesley, Reading, Mass. 2004
 • F. Mittelbach, M. Goossens, S. Rahtz, The LaTeX Graphics Companion (2nd Edition), Addison-Wesley, Reading, Mass. 2008 
 • dokumentacja pakietów LaTeX-a
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą oceniane na podstawie wyników testów, oceny zadań oraz końcowego projektu. Oceniana będzie poprawność ich wykonania, dbałość o stronę graficzną, poprawność językową i typograficzną. Przedmiot kończy się zaliczeniem (tylko zal, bez oceny).

 • Każdy test i każde zadanie należy wykonać tak, aby zdobyć co najmniej 30 procent maksymalnej liczby punktów.
 • Suma zdobytych punktów (z wszystkich testów i zadań) musi stanowić co najmniej 50 procent łącznej liczby punktów.
 • Po wykonaniu wszystkich testów i zadań należy umówić się na rozmowę zaliczeniową. Głównym celem rozmowy jest omówienie rozwiązań zadań i testów. Student musi umieć odpowiedzieć na pytania dotyczące wykonanych przez siebie zadań.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bułatek
Prowadzący grup: Wojciech Bułatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.