Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1PSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

motywacja do nauki

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:30h

Praca własna studenta: opracowanie projektu lub napisanie eseju:10h

Praca własna studenta: przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu:10h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę na temat źródeł zachowań osób młodych.

W2: Student ma podstawową wiedzę z psychologii ogólnej, wychowawczej, rozwojowej, klinicznej, społecznej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi interpretować źródła problemów młodych ludzi.

U2: Student potrafi komunikować się skutecznie z innymi ludźmi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest wrażliwy na potrzeby innych osób.

Metody dydaktyczne:

dyskusje, prezentacje multimedialne, drama, projekt

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia roli nauczyciela.

Pełny opis:

Przejawy wpływu społecznego: modelowanie, konformizm, posłuszeństwo autorytetom.

Komunikacja interpersonalna: niewerbalna, werbalna.

Proces grupowy. Efektywny zespół, współpraca, role, rozwój procesu grupowego.

Motywowanie do działania i wyznaczanie celów. Motywacja w różnych podejściach teoretycznych, wyuczona bezradność, GROW i SMART.

Rozwój i wychowanie.

Efekt Lucyfera.

Psychologiczne mechanizmy uzależnień.

Konflikty interpersonalne i sposoby ich rozwiązywania.

Literatura:

Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i s-ka.

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. GWP

Dembo, M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. WSiP

Eichelberger, W. O co pytają dzieci.

Haman, W., Gut,J. Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Kontrakt.

Hamer, H. Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować.

Leathers. (2007). Komunikacja niewerbalna, Warszawa.

Morreale, Spitzberg, Barge. (2008). Komunikacja między ludźmi. Motywacja wiedza umiejętności. PWN

Vasta, Haith, Miller. (1998). Rozwój psychiczny dziecka. WSiP

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikiewicz
Prowadzący grup: Artur Mikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Mikiewicz
Prowadzący grup: Artur Mikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Trzcińska
Prowadzący grup: Emilia Trzcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.