Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy komputerowe i ich bezpieczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1SKiB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy komputerowe i ich bezpieczeństwo
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

wykład - 15 godz.

laboratorium 15 godz.

praca własna studenta: 20 godzin


razem 50 godzin;

2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. definiuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

W2. ma wiedzę o rodzajach zagrożeń oraz sposobach ich unikania.

W3. zna zabezpieczenia HTTP oraz zabezpieczenia poczty elektronicznej. zna podstawowe polecenia systemu Linuks.

W4. zna pojęcia związane z szyfrowaniem symetrycznym oraz asymetrycznym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi pracować w Linuks (również w trybie tekstowym).

U2. Umie wskazać zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych.

U3. Potrafi zaszyfrować i odszyfrować dokumenty.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym.

K2. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony podstawowym problemom związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych. W szczególności przedstawione zostaną rodzaje zagrożeń oraz sposoby ich unikania.

Pełny opis:

1) System komputerowy WMiI

2) Podstawowe polecenia systemu Linuks

3) Szyfrowanie symetryczne oraz z kluczem publicznym; podpis elektroniczny

4) Podstawowe protokoły sieciowe i ich bezpieczeństwo

5) Ciasteczka i sesje

6) Spoofing oraz phishing

7) Uwierzytelnianie (metody i bezpieczeństwo)

8) Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

9) Złośliwe oprogramowanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Easttom - Computer security fundamentals, Indianapolis, Ind. : Pearson, 2011.

2. M. T. Goodrich, R. Tamassia - Introduction to computer security : international edition, Boston [etc.] : Pearson, 2011.

3. R. Lehtinen, D. Russell, G. T. Gangemi – Podstawy ochrony komputerów, Gliwice : Helion, cop. 2007.

4. J. Pieprzyk, T. Hardjono, J. Seberry - Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych, Gliwice : Wydawnictwo HELION, [ca 2005].

5. W. Stallings, L. Brown – Computer Security. Principles and Practice, Pearson, 2009.

6. Marcin Szeliga, Włamanie do komputera - jak się przed nim bronić? Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 2011

7. Michał Zalewski, Splątana sieć. Przewodnik po bezpieczeństwie nowoczesnych aplikacji, WWW.Helion 2012

8. Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski, 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Helion 2005

Literatura uzupełniająca

1. https://niebezpiecznik.pl/

2. https://zaufanatrzeciastrona.pl/

3. https://www.cert.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: krótkie referaty; rozwiązywanie quizów.

Zaliczenie laboratorium na podstawie zadań praktycznych oraz testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska, Andrzej Polewczyński, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosakowska
Prowadzący grup: Adam Hajduk, Justyna Kosakowska, Andrzej Polewczyński, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)