Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne i systemy sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1SOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i systemy sieciowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. I st., stacjonarne, przedmioty do wyboru (podstawowe)
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru (matematyczne)
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu Wstęp do informatyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 60 godzin, w tym

* wykład - 30 godzin

* laboratorium - 30 godzin

2. Czas potrzebny na pracę indywidualną studenta - 50 godzin, w tym

* 20 godzin na przygotowanie i przetestowanie indywidualnych projektów.

* 15 godzin na przygotowanie się do laboratorium (wykonywanie zadań).

* 15 godzin na powtórzenie materiału z wykładu.

3. Czas potrzebny na przygotowanie się do zaliczenia oraz przygotowanie projektu - 35 godzin, w tym

* 25 godzin na powtórzenie materiału do egzaminu.

* 10 godzin na przygotowanie się do zaliczenia laboratorium.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zna budowę systemu informatycznego (komputera wraz z oprogramowaniem).

2. Zna mechanizmy funkcjonowania systemów informatycznych.

3. Zna typy systemów operacyjnych.

4. Zna usługi systemu operacyjnego.

5. Zna podstawowe techniki wymiany informacji międzyprocesowej.

6. Zna metody współpracy procesów i współdzielenie zasobów przez procesy.

7. Posiada podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi wymienić podstawowe części składowe systemu informatycznego.

2. Potrafi rozpoznać rodzaj systemu operacyjnego.

3. Potrafi zaprezentować algorytmy wykorzystywane przez systemy operacyjne do współdzielenia zasobów.

3. Potrafi wymienić części składowe sieci komputerowej i rozumie zasady i mechanizmy przepływu danych w sieciach komputerowych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych (K_K05).

2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K03).


Metody dydaktyczne:

* Wykład.

* Laboratorium.

* Samodzielne zdobywanie informacji (studiowanie literatury).

* Praktyczny sprawdzian umiejętności używania systemu informatycznego.

* Ustny egzamin teoretyczny.

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów kierunku matematyka. Celem wykładu jest wprowadzenie podstawowych pojęć oraz omówienie własności i technologii związanych z systemami operacyjnymi i systemami sieciowymi. W czasie zajęć laboratoryjnych studenci uczą się działania i konfiguracji nowoczesnych systemów komputerowych (Linux, Windows). 

Pełny opis:

Wykład.

 • Ewolucja systemów komputerowych.
 • Globalna sieć komputerowa Internet.
 • Struktury systemów komputerowych.
 • Struktury systemów operacyjnych.
 • Zarządzanie procesami.
 • Zarządzanie zasobami pamięci.
 • Systemy wejścia-wyjścia.
 • Ochrona i bezpieczeństwo.
 • Charakterystyka sieci komputerowych.
 • Protokoły komunikacyjne.
 • Gniazda BSD. 

Laboratorium.

 • Zadania praktyczne do materiału z wykładu.
 • Polecenia systemu UNIX.
 • Prawa dostępu do plików.
 • Wyrażenia regularne.
 • Edytor wierszowy sed.
 • Język awk.
 • Powłoki shell - elementy programowania w powłokach.
 • Planowanie przydziału procesora - rozwiązywanie zadań.
 • Algorytm bankiera - rozwiązywanie zadań.
 • Gniazda TCP i UDP - przykłady.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych, wyd. 7, WNT, Warszawa 2006.
 • W. R. Stevens, Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix, WNT, Warszawa 1995. 

Literatura uzupełniająca:

 • W. R. Stevens, UNIX programowanie usług sieciowych, tom 1 i 2, WNT, Warszawa 2001. 
 • W. Stallings, Systemy operacyjne, Struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa 2006.
Metody i kryteria oceniania:

 • Zaliczenie laboratorium na ocenę na podstawie rozwiązanych zadań lub indywidualnego projektu oraz kolokwium programistycznego (przy komputerze).
 • Zaliczenie wykładu w formie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.