Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1WDIz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Ekon, I st, stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/index.php?categoryid=32
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy:

30 godzin wykładu

30 godzin ćw laboratoryjnych

30 godzin zadania domowe

10 godzin przygotowanie do kolokwiów


Semestr letni;

30 godzin wykładu

30 godzin ćw laboratoryjnych

30 godzin zadania domowe

10 godzin przygotowanie do kolokwiów

20 godzin wykonanie witryny na swoim koncie

10 godzin przygotowanie do testu końcowego

2 godziny pisanie testu końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu przedmiotu student zna:


1. Programowanie:

- pojęcie algorytmu,

- jeden język programowania w zakresie elementarnym (preferowany PASCAL),

- sposoby zapisywania algorytmu w tym języku,

- wybrane pojęcia teorii złożoności obliczeniowej - rząd złożoności czasowej algorytmu.

-typowe algorytmy sortowania.


2. Systemy komputerowe i ich usługi:

- podstawowe zasady organizacji sieciowych wielozadaniowych i wielodostępowych systemów komputerowych,

- zasady bezpiecznej pracy w sieciach rozległych (praca na zdalnej maszynie w trybie tekstowym i graficznym, kopiowanie plików)

- zna typowe usługi (email, www, itp.).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:


1. Programowanie:

- zaprojektować algorytm na rozwiązanie typowego prostego zadania,

- zaimplementować ten algorytm w języku PASCAL, skompilować program i wykonać go pod kontrolą różnych systemów operacyjnych,

- ocenić rząd złożoności czasowej zaprojektowanego algorytmu (programu).


2. Systemy komputerowe i ich usługi:

- pracować na zdalnej maszynie w trybie tekstowym i graficznym

- stosować rozwiązania bezpieczne oparte na szyfrowaniu (ssh, scp, GnuPG)

- korzystać z wybranych usług systemu (email, www, itp.),

- stosować wybrane aplikacje do tworzenia treści matematycznych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne współczesnej informatyki, na które składają się:

 • zapoznanie ze schematem organizacji i zasadami działania współczesnych systemów komputerowych (na przykładzie systemu WMiI),
 • podstawy teoretyczne i praktyczne bezpiecznej pracy w sieciach rozległych,
 • wprowadzenie w podstawową terminologię i zagadnienia teorii algorytmów,
 • poznanie elementów języka programowania PASCAL i zdobycie umiejętności implementacji w tym języku prostych zadań algorytmicznych.
Pełny opis:

Semestr zimowy.

 1. System komputerowy - wprowadzenie. Schemat budowy i zasada działania systemu komputerowego. Systemy operacyjne sekwencyjne i wielozadaniowe, interpretery poleceń. Schemat organizacji sieci i podstawowe zasady pracy w sieci.
 2. System komputerowy WMiI. Konto użytkownika systemu, konfiguracja konta. Przegląd podstawowych usług sieciowych (poczta elektroniczna, strona www). Bezpieczeństwo pracy w systemie, sesje szyfrowane, kopiowanie plików w sieci.
 3. Algorytmy - wstęp. Pojęcie algorytmu, definicja algorytmu. Przykłady algorytmów rozwiązujących proste zadania. Baza algorytmiczna. Języki zapisu algorytmów: schematy blokowe, języki programowania. Syntaktyka i semantyka programów.
 4. Podstawy języka Pascal. Podstawowe typy proste w Pascalu (typy integer, real, boolean, char (kody ASCII)). Deklaracje zmiennych. Podstawowe instrukcje w Pascalu (instrukcje: podstawienia, złożona, pusta, warunkowe, iteracji ograniczonej i warunkowej), ich syntaktyka i semantyka.
 5. Programy w Pascalu. Zapisywanie algorytmów za pomocą instrukcji w Pascalu. Struktura programu Pascalowego, pojęcie bloku, funkcje wejścia i wyjścia. Środowisko programistyczne Free Pascala.
 6. Dane i ich struktury. Przegląd podstawowych struktur danych. Definicje i deklaracje typów strukturalnych w Pascalu (array, record, string, set, file). Typy wyliczeniowe i okrojone. Przykłady użycia poszczególnych typów.
 7. Procedury. Definicje procedur i procedur funkcyjnych (funkcji). Przekazywanie parametrów procedur. Obiekty lokalne i nielokalne w procedurze, zasłanianie, efekt uboczny. Moduły, jako zbiory procedur.
 8. Rekurencja w programowaniu. Procedury rekurencyjne. Wady i zalety stosowania rekurencji. Nietrywialne przykłady algorytmów rekurencyjnych, algorytmy z powrotami.

Semestr letni.

 1. Typowe problemy algorytmiczne. Przegląd metod tworzenia algorytmów rozwiązujących typowe zadania. Metoda dziel i zwyciężaj. Wybrane algorytmy sortowania tablic i plików.
 2. Informacja o poprawności algorytmów (programów). Poprawność częściowa i pełna algorytmu. Dowodzenie częściowej poprawności metodą niezmienników, niezmienniki pętli. Reguły wnioskowania dla podstawowych instrukcji.
 3. Elementy złożoności obliczeniowej algorytmów. Pojęcie złożoności czasowej i pamięciowej. Pełna funkcja czasowej złożoności algorytmu, jej rząd wielkości. Zbiór operacji dominujących algorytmu,i szacowanie rzędu wielkości złożoności czasowej algorytmu - przykłady.
 4. Nieobliczalność i nierozstrzygalność. Przykłady problemów nieobliczalnych i nierozstrzygalnych. Problem stopu, sposoby dowodzenia własności stopu.
 5. Bezpieczeństwo systemów sieciowych -elementarz. Podstawy TCP/IP, adresy IP. Szyfrowanie w teorii - algorytm RSA, szyfrowanie w praktyce -GnuPG, SSH.
 6. Teksty matematyczne. Praktyczne wprowadzenie do LATEXa, środiwisko MIKTEX, pisanie prostych dokumentów. Formaty dvi, ps, eps, pdf.
 7. PHP jako podstawowe narzędzie tworzenia stron www. Elementy języka HTML i PHP. Przykłady zastosowań praktycznych. Publikowanie tekstów matematycznych, strona www użytkownika systemu..
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki: Algorytmika, WNT, Warszawa,
 2. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa,
 3. Dowolny podręcznik programowania w języku PASCAL.
 4. Dokumentacja na serwerze lokalnym WMiI.

Literatura uzupełniająca:

 1. S. Alagic, M. Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT, Warszawa.
 2. L. Banachowski, A. Kreczmar, Elementy analizy algorytmów, WNT, Warszawa,
 3. L. Banachowski, K. Diks, W. Ryttter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa,
 4. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa.
 5. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa,
 6. M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę w każdym semestrze oraz egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Anna Kwiatkowska, Andrzej Polewczyński, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Anna Kwiatkowska, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Anna Kwiatkowska, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Anna Kwiatkowska, Andrzej Polewczyński, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Aurelia Dymek, Witold Kraśkiewicz, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.